Letná škola SAS 2024

Termín konania letnej školy SAS 2024 / Summer school SAS 2024

60. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Studia Academica Slovaca sa uskutoční

28. júla - 16. augusta 2024

 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Gondova 2, 811 02 Bratislava). 

 ...........................................................................................

60th Summer School of Slovak language and Culture

Studia Academica Slovaca will take place 

on July 28th - August 16th, 2024

at Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava (Gondova street 2, 811 02 Bratislava)

Rámcový program LŠ SAS 2024 / SAS 2024 Programme

 •  9:00 - 10:30 jazykový seminár 
 • 10:30 - 11:00 prestávka 
 • 11:00 - 12:00 jazykové cvičenia 
 • obed
 • 13:30 - 14:30 konverzácie (úroveň A1 - A2)
 • 13:30 - 14:30 prednáška 1 (úroveň B1 - C1)
 • 14:30 - 15:30 prednáška 2 (úroveň B1 - C1)

 ...............................................

 •  9:00 - 10:30 language course
 • 10:30 - 11:00 coffee break
 • 11:00 - 12:00 language course 
 • lunch break
 • 13:30 - 14:30 conversation (levels A1 - A2)
 • 13:30 - 14:30 lecture 1 (levels B1 - C1)
 • 14:30 - 15:30 lecture 2 (levels B1 - C1)

ŠTIPENDISTI: Prihláška na letnú školu SAS 2024 / SCHOLARSHIP STUDENTS - APPLICATION FORM

Sledujte stránku https://slovak.minedu.sk/sk/ . 

Táto verzia prihlášky je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 •  Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte.
 • Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

..................................................................

Follow webpage https://slovak.minedu.sk/sk/ . 

This application form is relevant for scholarship students (scholarships of Ministry of Education of Slovak Republic.

 •  The application form can be filled in after receiving unique code distributed at the Slovak ambasses or at Lectorates of Slovak language and Culture at Universities abroad. 
 • Without the valid code the application will not be accepted. 

 

 

SAMOPLATCOVIA: Prihláška na letnú školu SAS 2024 / SELFPAYERS - application form

Application form

Application form: Appliction form - SELF-PAYER