Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola SAS 2024

Termín konania letnej školy SAS 2024

60. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Studia Academica Slovaca sa uskutoční

28. júla - 16. augusta 2024

 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Gondova 2, 811 02 Bratislava). 

Rámcový program LŠ SAS 2024

 

 

  •  9:00 - 10:30 jazykový seminár 
  • 10:30 - 11:00 prestávka 
  • 11:00 - 12:00 jazykové cvičenia 
  • obed
  • 13:30 - 14:30 konverzácie (úroveň A1 - A2)
  • 13:30 - 14:30 prednáška 1 (úroveň B1 - C1)
  • 14:30 - 15:30 prednáška 2 (úroveň B1 - C1)

 

 

ŠTIPENDISTI: Prihláška na letnú školu SAS 2024

Sledujte stránku https://slovak.minedu.sk/sk/ . 

Táto verzia prihlášky je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  •  Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia - každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte.
  • Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.

 

 

SAMOPLATCOVIA: Prihláška na letnú školu SAS 2024

Prihláška bude zverejnená v apríli 2024