Projekt POWER

Podpora žien v európskych regiónoch
Rakúsko - Maďarsko - Slovensko


Ciele:

 • analyzovať situáciu žien v  pohraničných regiónoch susediacich krajín  Rakúska, Maďarska a Slovenska
 • skúmať podobnosti a odlišnosti medzi regiónmi
 • iniciovať spoluprácu žien, ženských organizácií  a organizácií venujúcich sa rodovej problematike v  pohraničných regiónoch Rakúska, Maďarska a Slovenska

Aktivity

 • workshopy v každom regióne
 • vystúpenia expertov a expertiek, diskusie
 • študijné návštevy v ženských organizáciách a v organizáciách venujúcich sa rodovej problematike
 • aktívne zapájanie expertiek a zainteresovanej verejnosti v regiónoch

Oblasti záujmu:

 • vzdelávanie žien v regiónoch
 • (budúce) postavenie žien na spoločnom trhu práce
 • postavenie žien v rodine, v spoločnosti a v politike
 • výmena skúseností a metód práce v oblasti celoživotného vzdelávania
 • senzibilizácia voči sociálnym, politickým, kultúrnym a ekonomickým odlišnostiam v rámci partnerských krajín
 • identifikácia spoločných záujmov v pohraničných regiónoch

Účastníkmi/ účastníčkami sú ženy, ženské  organizácie a organizácie venujúce sa rodovej problematike v rakúskej krajine Burgenland, v susediacich maďarských župách Győr- Moson-Sopron, Vas a Zala, a v slovenských regiónoch Bratislavský kraj a Trnavský kraj.
Bližšie informácie a správy o jednotlivých workshopoch nájdete na našej webovej stránke:

www.women-power.at