Projekt EQUAL

  • Aktivita B: Vypracovanie koncepcie vzdelávacích modulov pre vysoké školy
  • Aktivita D: Výskum a analýza rodového vnímania a rodových stereotypov v praxi
  • Aktivita E: Rodový tréning na úrovni zamestnávateľov a nezamestnaných
  • Aktivita G: Vypracovanie hlavných produktov projektu
  • Aktivita I: Manažment projektu
  • Aktivita J: Usporiadanie medzinárodnej konferencie