Archív tém záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024

 

Témy diplomových prác pre študentov jednoodborovej histórie

 

Arhívne témy záverečných prác 2022/2023

Po konzultácii so školiteľom témy záverečných prác, prosím, nahlasujte do 17. júna 2022 študijnému poradcovi dr. P. Benkovi. Vyplnené a školiteľom podpísané tlačivo pošlite naskenované emailom na peter.benka@uniba.sk alebo odovzdajte do priečinku na sekretariáte. 

Témy záverečných prác na AR 2022/2023

Archívne témy záverečných prác 2021/2022

Témy diplomových prác pre študentov jednoodborovej histórie
na magisterskom stupni štúdia (1moHI)

Témy diplomových prác pre staršie dejiny
Témy diplomových prác pre novšie dejiny

Po konzultácii so školiteľom/školiteľkou nahláste tému svojej diplomovej práce (spolu s anglickým názvom) do 30. novembra 2021 prostredníctvom emailu príslušnému študijnému poradcovi:

Dr. Peter Benka (peter.benkauniba.sk za Katedru slovenských dejín)
Dr. Daniela Hrnčiarová (daniela.hrnciarovauniba.sk za Katedru všeobecných dejín)

Medzi adresátov emailu uveďte aj svojho školiteľa.

Archívne témy záverečných prác 2020/2021

Po dohode s vybraným školiteľom, prosím, pošlite názov témy (aj s anglickou verziou), študijnému poradcovi našej katedry Dr. Petrovi Benkovi na emailovú adresu peter.benka@uniba.sk. Školiteľa pridajte medzi adresátov správy. Konečný termín je 20. júna 2020.

Témy bakalárskych prác pre jednoodborové, medziodborové a učiteľské štúdium

Témy diplomových prác pre učiteľské štúdium

Archívne témy záverečných prác 2019/2020

Bakalárske práce

Diplomové práce

Diplomové práce (učiteľské kombinácie)

Dizertačné práce

 

Hraničný termín prihlasovania študentov na témy záverečných prác - 14. jún 2019

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2018/2019

Bakalárske práce

Diplomové práce (MoHi október 2018)

Diplomové práce (učiteľské kombinácie)

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2017/2018

Bakalárske práce

Diplomové práce (október 2017) Usmernenie

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2016/2017

Bakalárske práce

Diplomové práce II (27.9. 2016)

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...