Magyar nyelv – kiadványszerkesztés (egyszakos képzés)

Képzési forma: egyszakos nappali alapképzés (Bc.) és mesterképzés (Mgr.)

 

A képzés tartalma és célja: A tanulmányi szak elsősorban azokat kívánja megszólítani, akik érdeklődnek a kreatív írás iránt, illetve középiskolai tanulmányaik során megpróbálkoztak annak művelésével. A hallgatók a képzés ideje alatt elméleti ismereteket szereznek a mai magyar nyelv és a magyar irodalom különböző területeiről (nyelvtudományi és irodalomtudományi diszciplínákból egyaránt), s megismerkednek az információs és kommunikációs technológiák sajátosságaival (multimediális kommunikáció, kiadói és szerkesztői munkálatok), valamint elsajátítják a különféle típusú pragmatikus és szépirodalmi szövegek alkotásával kapcsolatos tudnivalókat.

Elhelyezkedés: A tanulmányi szak végzősei főként magyar irányultságú könyv- és lapkiadókban, szerkesztőségekben találják meg számításaikat, de művészeti vagy kulturális jellegű intézményekben, reklámügynökségekben, illetve közigazgatási intézményekben is elhelyezkedhetnek.

Tanulmányi feltételek: A képzésben való részvétel feltétele a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi vizsga, ennek hiányában a magyar nyelv aktív, legalább középfokú nyelvvizsgának megfelelő szó- és írásbeli ismerete (a Közös Európai Referenciakeret szerint B2 szintű értés-, írás- és beszédkészség).