Magyar nyelv és irodalom (szakpárosításban)

Képzési forma: kétszakos nappali tanár szak

alapképzés (Bc.), mesterképzés (Mgr.) és doktori képzés (PhD)

 

A képzés tartalma és célja: A tanár szakon az alapozó képzést (Bc.) különféle irodalomtudományi tárgyak (magyar irodalomtörténet, világirodalom-történet, irodalomelmélet) és nyelvtudományi diszciplínák (fonetika, alaktan, mondattan, lexikológia, stilisztika) alkotják. A mesterképzés (Mgr.) nagy hangsúlyt helyez a már elsajátított ismeretek pragmatikai kompetenciáinak kialakítására, ugyanakkor új tudományterületekkel ismerteti meg a hallgatókat (általános nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvtörténet, dialektológia, a magyar nyelvtan tanításának módszertana; általános irodalomtudomány, szlovákiai magyar irodalom, összehasonlító irodalomtudomány, a magyar irodalom tanításának módszertana).

Elhelyezkedés: Az alapképzés (Bc.) végzősei segédtanárként vagy napközis pedagógusként helyezkedhetnek el magyar tannyelvű alapiskolákban, de adminisztratív munkaerőként is megtalálják számításaikat a magyar mint kisebbségi nyelv szó- és írásbeli ismeretét felső szinten igénylő közigazgatási és egyéb intézményekben. A mesterképzés (Mgr.) végzősei magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatában, középiskolákban, nyelviskolákban dolgozhatnak pedagógusként, de elhelyezkedhetnek egyéb oktatási vagy kulturális jellegű intézményekben, illetve a közigazgatásban vagy a gazdasági élet különböző területein. A mesterképzés befejezése után lehetőség nyílik doktori tanulmányok (PhD) folytatására.

Tanulmányi feltételek: A képzésben való részvétel feltétele a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi vizsga.