Magyar nyelv és kultúra (szakpárosításban)

Képzési forma: kétszakos nappali tolmács-fordító szak

alapképzés (Bc.), mesterképzés (Mgr.)

 

A képzés tartalma és célja: A tolmács-fordító képzés tartalmát a nyelv- és irodalomtudomány különböző részterületei, illetve általános műveltségi diszciplínák alkotják. A hallgatók az alapképzésben (Bc.) elméleti ismereteket szereznek a tanulmányi szak alapozó tárgyaiból (különböző nyelv- és irodalomtudományi diszciplínák), miközben a program nagy hangsúlyt helyez a képzés pragmatikai kompetenciáira (a fordítás és tolmácsolás alapjai) is. A mesterképzésben (Mgr.) részt vevő hallgatók elmélyítik elméleti és gyakorlati ismereteiket a fordítás témakörében (pragmatikus és szépirodalmi szövegek fordítása), s megismerkednek a szimultán és a konszekutív tolmácsolás eszközeivel, sajátosságaival.

Elhelyezkedés: A tanulmányi program végzősei elsősorban közigazgatási és kulturális intézményekben, civil szervezetekben vagy az idegenforgalomban és a gazdasági élet különböző területein helyezkedhetnek el fordítóként és/vagy tolmácsként. A mesterképzés végzősei a fentieken kívül műfordítóként is dolgozhatnak.

Tanulmányi feltételek: A képzésben való részvétel feltétele a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi vizsga, ennek hiányában a magyar nyelv aktív, legalább középfokú nyelvvizsgának megfelelő szó- és írásbeli ismerete (a Közös Európai Referenciakeret szerint B2 szintű értés-, írás- és beszédkészség).