Doc. Misad Katalin, PhD.

Szakmai önéletrajz

 

Személyes adatok

· Születési dátum: 1961. január 19.

· Születési hely: Dunaszerdahely

· Lakóhely: Dunaszerdahely

 

Elérhetőség

· állandó lakóhely:

Ul. Komenského 1218/15, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421-31-552-4105

· munkahely:

Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

(Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK)

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

Tel.: +421-2-9013 2309

E-mail: katarina.misadovauniba.sk

 

Munkaviszony

· 1992–: Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tan­szé­k, Pozsony, Szlovákia

· 2011­–2021: egyetemi docens

· 1999–2011: adjunktus

· 1999–1992: tanársegéd

· 1986–1992: Dióspatony, magyar–szlovák szakos alapiskolai tanár

 

Végzettség

· 2011: docens (doc.), Comenius Egyetem, Pozsony

· 1999: tudományok kandidátusa (PhD), Comenius Egyetem, Pozsony

· 1985: magyar–szlovák szakos középiskolai tanár, Comenius Egyetem, Pozsony

 

Egyetemi oktatás (kurzusok)

· a magyar nyelv alaktana · a magyar nyelv mondattana · fejezetek a leíró magyar nyelvtanból (alaktan) · fejezetek a leíró magyar nyelvtanból (mondattan) · fejezetek a magyar alaktanból · fejezetek a magyar mondattanból · magyar helyesírás · a magyar nyelv tanításának módszertana (nyelvtan módszertan) · szövegelemzés és szövegalkotás · a szlovák–magyar fordítás problémái

 

Kutatási területek

Jelenlegi

· kétnyelvűség-kutatás · szlovák–magyar fordítás · anyanyelvi nevelés · tankönyvkutatás · helyesírási kérdések

Korábbi

· nyelvpolitika · magyar mint idegen nyelv

 

Kutatási projektek (válogatás)

· 2018–2022: APVV-projekt: Nyelvi és kommunikációs problémák Szlovákiában és kezelésük

· 2014–2016:VEGA-projekt: Ideológia, identitás és önreprezentáció multikulturális térben (projektvezető-helyettes)

· 2011–2013: VEGA-projekt: Nyelvi és irodalmi menedzsment multikulturális térben (projektvezető-helyettes)

· 2011–2013: VEGA-projekt: Nemi identitás az irodalomtudomány és a nyelvtudomány aspektusából (projektvezető-helyettes)

· 2008–2010: VEGA-projekt: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában

· 2011: Domus Hungarica Scientiarium et Artium kutatási ösztöndíja: A szaknyelvkutatás vizsgálati módszerei (egyéni ösztöndíj)

· 2010: MTA – Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatási ösztöndíja: Magyar nyelvű intézménynév-standardizálás kétnyelvű környezetben (egyéni ösztöndíj)

· 2008: Domus Hungarica Scientiarium et Artium kutatási ösztöndíja: A hivatali kétnyelvűség megteremtésének nyelvi feltételei és egyéb vonatkozásai (egyéni ösztöndíj)

· 2005: Domus Hungarica Scientiarium et Artium kutatási ösztöndíja: Magyar nyelvű szaknyelvi regiszterek kialakítása és fejlesztése (egyéni ösztöndíj)

· 2004. Arany János Közalapítvány a tudományért kutatási ösztöndíja: Korpusztervezés szlovákiai magyar viszonylatban. Foglalkozásnevek szlovák– magyar jegyzéke. (egyéni ösztöndíj)

 

Egyéb szakmai tevékenység

 

· 2016–: A Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda tagja

· 2015–: a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi bizottságának tagja

· 2013–: Az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények tanácsadó testületének tagja

· 2006–: a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja

· 2001–: a Gramma Nyelvi Iroda belső munkatársa

 

Utolsó frissítés: 2021. február 4.