Doc. Mgr. art. Száz Pál, PhD.

MUNKAVISZONY

 

2019. 01. 09-től máig: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Comenius Egyetem, BtK, Pozsony

2018. 09. 01. – 2019. 08. 31. Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Közép-európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

2017. 01. 01.– jelenleg: Szerkesztő, Kalligram, Budapest – Dunaszerdahely

2013. 01. 01.–2016. 12. 31. Szerkesztő, Irodalmi Szemle, Pozsony

2011. –2012. Műsorvezető–szerkesztő, Pátria Rádió, RTVS, Pozsony

 

TANULMÁNYOK

2013. 09. 02.–2017. 08. 24. Irodalomtudomány - PhD fokozat Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, BtK, Comenius Egyetem, Pozsony (Szlovákia)

2008–2013. Színházi rendező és dramaturg - MA fokozat (Mgr. art.) - Színművészeti Egyetem (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), színházi rendező és dramaturg szak, Pozsony

2009–2010. Dramaturgia – Színház- és Filmművészeti Egyetem, Színházi dramaturg szak, Budapest – Erasmus program

2006 –2009. Színművész - BA fokozat (Bc.) – Színművészeti Egyetem (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), Színművész szak, Pozsony

  

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Kutatások / Projektek

Posztdoktori kutatói rezidensprogram:

3/2017 - 08/2017 postdoc, Visegrad Scholarship Program, V4EaP, 51700261 "From Vyšehrad and Visegrád to Višegrad – cultural contacts of Visegrad nations and nations of Bosnia and Herzegovina at the age of Austro-Hungary" (Department of Comparative Literature and Librarianship, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo)

 

Alkotói ösztöndíjak:

2020/3 - 2018/11 Írói alkotói ösztöndíj - Kisebbségi Kulturális Alap (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) 20-211-00384 „Kelet és nyugat között”

2018/9 - 2018/12 Írói alkotói ösztöndíj - Kisebbségi Kulturális Alap (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) 18-211-01227 „Feljegyzések útközben”

2009 Székely János - költészeti és drámaírói ösztöndíj

 

Egyetemi kutatási projektek:

2021-től "Kulturális emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és nyelvészet kontextusában" VEGA 1/0106/21 - (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Közép-európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem)

2019 "Közép-európai szövegek a heteroimázs kontextusában" X/5/2019 Univerzitná grantová agentúra (UGA) Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

2018 - 2019 "Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák és a magyar irodalomban" - VEGA 1/0034/17 (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Közép-európai Tanulmányok Kara, Konstantin Filozófus Egyetem)

2017 - 2018 "Fordítás, kulturális hibriditás és plurilingvizmus a magyar irodalomtudomány és nyelvészet kontextusában" - VEGA 1/0272/17 - (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, BtK, Comenius Egyetem)

2014 - 2015 "Haszid témák és motívumok a kortárs magyar irodalomban" - Comenius Egyetem, Grant pre mladých, UK/365/2014, saját projekt

2014 - 2016 "Ideológiák, identitások és önreprezentáció nyelvészeti és irodalomtudományi kontextusban multikulturális térben" - VEGA 1/0051/14 - (Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, BtK, Comenius Egyetem)

 

Kutatói össztöndíjprojekt:

07/2017 - 12/2017 "Ivan Olbracht" - Fond na podporu umenia (Slovak Arts Council) 17- 351-03692

 

Alkotói rezidensprogram:

01/09/2017 - 31/11/2017 Visegrad Literary Residency Program, Prága

 

Tudományos ösztöndíjprogram tutorálása:

2019/2020 – Collegium Talentum program (tutorált: bc. Nagy Nikoleta)

PUBLIKÁCIÓK

Tudományos publikációk:

Önálló könyvpublikáció – monográfia:

„Haszid vérző Kisjézuska” Kultúraköziség és szövegköziség Borbély Szilárd műveiben. Kijárat Kiadó, Budapest, 2021

A tizedik kapu. A haszidizmus hatása a magyar irodalomra. Kalligram, Budapest – Dunaszerdahely, 2022

Egyéb szakpublikációi elérhetőek kutatási profilján:

https://comeniusuniversity.academia.edu/Sz%C3%A1zP%C3%A1l

Publikációk a Comenius Egyetem nyilvántartási rendszerében:

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Sz%C3%A1z,+Pavol+1987-+UKOFIMJ++&theme=EPC

 

Szépirodalmi könyvpublikációk

Arcadia. Kalligram, Pozsony-Budapest, 2011.

Halott föld, halott lányok. Kalligram, Pozsony-Budapest, 2013.

Mŕtva zem, mŕtve dievčatá. ford. Gabriela Magová, Kalligram, Pozsony-Budapest, 2014.

Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium, Kalligram, 2017.

 

Díjak és kitüntetések

2022: Sziveri János díj

2019: Artisjus Irodalmi Díj – próza kategória (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület)

2018: Talamon Alfonz díj (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)

2018: Madách-nívódíj (Irodalmi Alap)

2017: Litera napló-díj (litera.hu portál)

2016: Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj (Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács)

2009: Arany Opus (Szlovákiai Magyar Írók Társasága)

 

Színházi alkotói tevékenység

Rendezőként 5, dramaturgként 2 előadás létrehozásában működött közre 2011 és 2014 között

 

Rádiós tevékenység

Szép szó - irodalmi műsor, szerkesztő-műsorvezető (2011–2012)

 

Rádiójátékok

Két rádiójáték szerzője, négynek pedig rendezője

  

Oktatott kurzusok

Bevezetés az irodalomtudományba

Irodalomelmélet

Az irodalomelmélet története

Világirodalom

Világirodalom 4

Kreatív írás – próza és költészet

Kreatív írás – kritika, esszé

Retorikai gyakorlatok

XX. századi magyar irodalom világirodalmi kontextusban

Fejezetek a kortárs magyar irodalom történetéből

Poétika és retorika

Az egyes irodalmi műfajok poétikája (műfajelmélet)

Szövegszeminárium 2

Kreatív írás (Tvorivé písanie) 1

Szerkesztés és internetes kultúra

Interpretációs szeminárium

 

 

Kutatási területek:

magyar irodalomtörténet, közép-európai zsidó irodalmak, cseh irodalom, délszláv (boszniai) irodalom