Doc. Csehy Zoltán, PhD.

2009: Dr. habil. – habilitált egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2003: PhD. – az irodalomtudományok doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

1998: Mgr., – latin–magyar szakos tanári oklevél, Comenius Egyetem, Pozsony

1988–1992: Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Somorja

1980–1988: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Illésháza.

                       

Munkahelyek:

 

1992–1993: az Irodalmi Szemle szerkesztője

2002-től a pozsonyi Comenius Egyetem oktatója.

 

 

Fontosabb díjak, elismerések:

 

1999: A Szlovák Irodalmi Alap (Litfond) nívódíja, Pozsony

2001: a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány műfordítói díja, Budapest

2001: Madách Posonium-díj, Pozsony (műfordítói tevékenységéért)

2003: Madách Imre-díj, Pozsony

2004: Sziveri János-díj, Budapest

2005: Kerényi Grácia-díj (a Magyar Ókortudományi Társaság műfordítói díja)

2005: Év Könyve Díj

2007: A Szlovák Irodalmi Alap (Litfond) nívódíja

2008: Pro Literatura-díj, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest

2008: Arany János Fiatal Kutatói Díj, Budapest (a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának díja).

2008: Madách Imre-díj, Pozsony.

2009: József Attila-díj, Budapest

2010: Bárka-díj, Békéscsaba

2011: Forbáth Imre-díj, Pozsony

2014: Janus Pannonius-díj, Pécs.

 

Társadalmi tevékenység, tagságok:

 

A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, Budapest, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (az irodalomtudományi szekció elnöke), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (vezetőségi tag), Centre des Hautes Études de la Renaissance, Budapest, Szlovákiai Klasszika-filológusok Egyesülete, Pozsony, Sambucus Irodalomtudományi Társaság, Érsekújvár, József Attila Kör, Budapest, Budapest, International Association for Neo-Latin Studies – Societas Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis, Hungaria Latina – Magyar Neolatin Egyesület, Budapest, Szépírók Társasága, Budapest.

 

 

Ösztöndíjak:

 

1997: Márai Sándor Ösztöndíj, Pozsony

1998–2001: a Magyar Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium posztgraduális ösztöndíja, Budapest

2000: a Kalligram Alapítvány ösztöndíja

2003: Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj

2004, 2007: Székely János alkotói ösztöndíj (Budapest)

2005, 2006, 2007: az MTA ösztöndíja (Domus Hungarica)

2008, 2013: Babits Mihály műfordítói ösztöndíj (Budapest)

2011: Akademie Schloss Solitude alkotói ösztöndíj, Stuttgart, Németország

2012: MÖB Kutatói Ösztöndíj (4 hónap), Budapest.

 

Tudományos projektek

 

Projektvezető:

VEGA 1/0051/14 Ideológia, identitás és önreprezentáció multikulturális térben

VEGA 1/0233/11 Nyelvi és irodalmi menedzsment multikulturális térben

 

Projektvezető-helyettes:

VEGA 1/0791/08: Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában

 

Bekapcsolódott még a következő projektekbe: VEGA 1/0021/13, VEGA 1/4744/07, VEGA 1/3725/06.

 

Tanulmányutak, előadássorozatok: 

 

1998–2001: az ELTE nappali doktorandusza, Budapest

2006. tavaszi félév: vendégtanár a bécsi egyetemen (előadássorozat a magyarországi és itáliai humanizmus irodalmáról)

2007. tavaszi félév: vendégtanár a Szegedi Egyetemen

2007. őszi félév: vendégtanár a Helsinki Egyetemen (előadássorozat az antik mitológia és a kortárs irodalom kapcsolatáról, illetőleg a műfordítás kérdéseiről)

   2008. őszi félév: vendégtanár a Szegedi Egyetem Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékén (előadássorozat és szeminárium az itáliai és magyarországi reneszánsz és neolatin irodalom tárgyköréből).

 

Egyéb tevékenység:

 

1997–2002: a Kalligram szerkesztője

2004-től 2006-ig a Kalligram című folyóirat főszerkesztője, majd főmunkatársa

 

Tudományos érdeklődés, kutatási terület:

 

 

  • A reneszánsz, a humanista és neolatin költészet alakváltozatai
  • A magyarországi és itáliai humanista irodalmi hagyomány kölcsönhatása
  • Az erotográfia kultúrtörténeti hagyományai
  •  Szerzői önreprezentáció és humanista énformálás
  • Az antikvitás továbbélésének nyomai
  • Másságfelfogások és queer irányulások a magyar irodalomban
  • Zene és irodalom kapcsolatrendszere
  • Kortárs költészet, műfordítás.

 

 

Publikációk:

 

Három tudományos monográfiája (A szöveg hermaphroditusi teste, Parnassus biceps, Szodoma és környéke), több mint 50 szaktanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben magyar, olasz és szlovák nyelven.

A teljes listát és a hivatalos besorolást lásd itt:

publikációk

Műfordítóként elsősorban latin, ógörög, olasz, szlovák és cseh lírafordítással foglalkozik (magyarra fordította többek közt Martialis, Sztratón, Petrarca, Beccadelli, Pasolini, és Holan műveit), de több latin szlovák, cseh és olasz prózai művet is átültetett (pl. Cicero, Quintilianus, Poggio Bracciolini, Giorgio Bassani vagy Martin C. Putna munkáit). Megjelent továbbá öt verskötete, számos esszét, interjút, irodalmi és zenei tárgyú kritikát, recenziót is publikált. Több verse hozzáférhető német, lengyel, szerb, szlovén és/vagy szlovák fordításban is.