Týždeň vedy

KKSF každoročne organizuje v rámci týždňa vedy *Colloquium philologicum* - prezentáciu záverečných prác študentov všetkých stupňov štúdia. Študenti predstavia problematiku a plánovanú štruktúru svojej záverečnej práce. Predstavené budú všetky doktorské dizertačné práce, ktoré sú aktuálne spracúvané v rámci denného doktorandského štúdia, všetky diplomové práce a vybrané bakalárske a seminárne práce. V diskusnej časti budú práce rozoberané z hľadiska obsahu, štruktúry a metodológie.