Fénixov rád

VYSOKÉ ŠTÁTNE VYZNAMENANIE HELÉNSKEJ REPUBLIKY PRE DOC. JANU GRUSKOVÚ

Doc. Jana Grusková z Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK si 11. mája 2023 prevzala vysoké štátne vyznamenanie Helénskej republiky, ktoré jej odovzdal veľvyslanec Helénskej republiky na Slovensku.


Čestný titul Veľkodôstojník Fénixovho rádu odovzdal docentke klasickej filológie Jane Gruskovej veľvyslanec Athanasios Ioannou v mene prezidentky Helénskej republiky Kateriny Sakellaropoulou a ministra zahraničných vecí Nikolaosa-Georgiosa S. Dendiasa za mimoriadny prínos k šíreniu gréckeho jazyka a gréckej kultúry. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo na pôde Veľvyslanectva Helénskej republiky v Bratislave.

Fénixov rád udeľuje grécka vláda cudzincom, ktorí významne pomohli zvýšiť medzinárodnú prestíž Grécka. Bol založený v roku 1926 ako náhrada za zaniknutý kráľovský rád Juraja I. Zostal zachovaný aj po zrušení monarchie v roku 1973. Rád má dovedna päť hodností, udelená hodnosť je druhá najvyššia.

11 May 2023, at the premises of the Embassy of the Hellenic Republic in Bratislava, took place the awarding ceremony of the Grand Commander of the Order of the Phoenix to Mrs. Jana Grusková, Associate Professor of Classical Philology, Comenius University Bratislava, Faculty of Arts, for her contribution to the promotion of the Greek language and Greek culture.