Medzinárodná spolupráca

Zabezpečuje: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. 

Medzinárodné projekty
 • CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform) - projekt v rámci Fourth Framework Programme of European Community activities in the field of Research and Technological Development, "Telematics Applications programme", sector Libraries. 1998-99
 • CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) - 5. rámcový program, IST-1999-29083
 • Projekt ICIMSS - International Centre for Information Management Systems and Services, Toruń, Poland
 • DELOS-CEE - Projekt bol zameraný na distribúciu výsledkov riešenia digitálnych knižníc v
  krajinách strednej a východnej Európy. Koordinácia: Steinerová, účastníci Steinerová, Šušol. 2003-2004, IST – 1999-12262
 • Účasť na projekte The European Library - testovanie, používateľská rada, Users Advisory Board, účastníci Steinerová
 • Účasť na projekte medzinárodnej encyklopédie knižničnej a informačnej vedy ELIS-3, účastníci Steinerová, Roháč, Podušelová
 • Konzultácie doktorandských prác v spolupráci so švédskou armádou (témy pre rok 2012/13)

 

Zahraničné návštevy prijaté na katedre v rokoch 2008-2009
 • Erasmus program : Arkadiusz Pulikowski, Katowice, Poľsko (Lipták), prednášky Vyhľadávanie informácií, 26.4.2008
 • 10. februára 2009 navštívila katedru členka výboru sekcie IFLA a zástupkyňa  CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals vo Veľkej Británii) Maria Cotera - za účelom realizácie výskumu na tému "Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie knihovníkov na Slovensku".
 
Zahraničné návštevy prijaté na katedre v roku 2011
 • Prednáška Mgr. Lenky Maixnerovej a Mgr. Filipa Kříža z Národní knihovny Praha na tému Využitie tezaurov v knižnično-informačnej praxi – tezaurus MeSH, 5. decembra 2011.
 • Prednáška Briana Rosenbluma z University of Kansas na tému Digital Humanities, 6. decembra 2011.
 
Zahraničné návštevy prijaté na katedre v roku 2012
 • Prednáška Doc. PhDr. Petra Voita, CSc. z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha "Nesnadné putování knihovědy k dějinám knižní kultury", 9. mája 2012.
 
Mobility
 • Erasmus program:  J. Steinerová, Praha, ÚISK, november 2008, prednášky Informačné správanie
 
Spolupráca
 • Bilaterálna spolupráca sa rozvíjala najmä s KU Praha, ÚISK (exkurzie, mobility) v súlade s dohodou o spolupráci v rámci programu Erasmus
 • V rámci medzinárodnej multilaterálnej spolupráce sa KKIV zapojila do komunity ISIC (Information Seeking in Contexts), spolupracuje so spoločnosťami ASIST (SIG USE), ISKO, EUCLID.