Kontakt

Adresa redakcie
Redakcia Otázok žurnalistiky
Štúrova 9
818 02 Bratislava

Tel.: +421-2-59339704
E-mail: otazkyzurnalistikyfphil.uniba.sk

Adresa vydavateľstva a prijímanie objednávok
Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE
Štúrova 9
818 02 Bratislava

Tel.: +421-2-59339/710
E-mail: otazkyzurnalistikyfphil.uniba.sk