Kontakt

Sekretariát:  PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Miestnosť:  S 502

Telefón:  + 421 2 9013 1158

E-mail: kfdffphil.uniba.sk

Kontakty na jednotlivé členky a členov katedry sú na stránke Členovia katedry

Úradné hodiny sekretariátu: (počas pandemických opatrení)

Pondelok:9.00 - 13.00 hod.
Utorok:9.00 - 13.00 hod.
Streda:
Štvrtok:
Piatok:9.00 - 13.00 hod.