Kontakt

Sekretariát:  

Miestnosť:  S 502

Telefón:  + 421 2 9013 1158

E-mail: kfdffphil.uniba.sk

Kontakty na jednotlivé členky a členov katedry sú na stránke Členovia katedry