Kontakt

Sekretariát:

Jarmila Strušková
E-mail: jarmila.struskovauniba.sk
Miestnosť:  S511
Telefón. +421 2 9013 2033

E-mail: kfdffphil.uniba.sk

Kontakty na jednotlivé členky a členov katedry sú na stránke Členovia katedry

 

ÚRADNÉ HODINY SEKRETARIÁTU: 

Pondelok:9.00 - 12.00 hod.
Utorok:9.00 - 12.00 hod.
Streda:9.00 - 12.00 hod.
Štvrtok:9.00 - 12.00 hod.
Piatok:9.00 - 12.00 hod.