Pre stredné školy

Realizované podujatia:

2024:

31. 1. 2024: doc. V. Marko, PhD.: Čo je výroková logika? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
1. 2. 2024:  Mgr. R. Maco, PhD.: Je (každá) pravda relatívna? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
1. 2. 2024:  Mgr. M. Nuhlíček, PhD.:  Pátranie po zmysle života. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
1. 2. 2024:  Prof. M. Chabada, PhD.: Prečo máme byť morálni? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
2. 2. 2024: Prof. M. Chabada, PhD.: Prečo máme byť morálni? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
12. 3. 2024: Prof. M. Chabada, PhD.: Je človek prirodzene dobrý alebo zlý? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
13. 3. 2024: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra.
21. 3. 2024: Mgr. Miroslava Mišičková: Feminizmus: medzi teóriou a praxou. Gymnázium I. Horvátha, Bratislava.

 

2023:

24. 11. 2023: Doc. Andrej Kalaš, PhD.: Milétska škola a počiatky filozofie. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava.
23.5.2023: Mgr. Róbert Maco, PhD.: Filozofia a psychoanalýza. Karloveské centrum kultúry, Bratislava.
22.5.2023: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: Feminizmus a filozofia: o pohlavnej odlišnosti z filozofickej perspektívy. Karloveské centrum kultúry, Bratislava.
17.5.2023: Mgr. Martin Farbák: Nové perspektívy ľudstva v kozmickej budúcnosti, Stredná odborná škola chemická, Bratislava.
21.4.2023: Mgr. Róbert Maco, PhD.: Filozofia a psychoanalýza. Gymnázium Jána Hollého, Trnava.
3. 4. 2023: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
15. 3. 2023: doc. Andrej Kalaš, PhD.: Milétska škola a počiatky filozofie. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra.
15. 3. 2023: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: "Kto má vedomie?" (O myslení ľudí, zvierat a strojov). Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
15. 3. 2023: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: "Robíme si, čo chceme" (O slobodnej vôli a zákonoch prírody). Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
14. 3. 2023: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 949 01 Nitra.
6. 3. 2023: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava.
1. 3. 2023: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Robíme si, čo chceme (O slobodnej vôli a zákonoch prírody). Stredná odborná škola chemická, Bratislava.
28. 2. 2023: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava.
28. 2. 2023: doc. Andrej Kalaš, PhD.: Milétska škola a počiatky filozofie. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava.
27.2.2023: Mgr. Andrea Fábiková, PhD.: Agresivita a ľudská prirodzenosť. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava - Rača.
27.2.2023: Doc. Lukáš Bielik, PhD.:  Čo nás môžu naučiť myšlienkové experimenty?, ZŠ Tilgnerova, Karlova Ves.
27. 2. 2023: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Robíme si, čo chceme (O slobodnej vôli a zákonoch prírody). Gymnázium I. Horvátha, Bratislava.
9.2.2022: Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.: Pravda a lož v čase klimatickej a pandemickej krízy. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava.
6. 2. 2023: Prof. M. Chabada, PhD.: Hľadá sa dobrý človek. Gymnázium I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava.

2022:

16.11.2022: Doc. Andrej Kalaš, PhD., Stoický kozmos a človek v ňom., Gymnaziu Ivana Kupca, Hlohovec.
16.11.2022: Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD., Pravda a lož v čase klimatickej a pandemickej krízy. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec.
14.11.2022: Mgr. Róbert Maco, PhD.: Myšlienkové experimenty vo filozofii. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec.
14.11.2022: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec.
27. 4. 2022: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
20.4.2022: Mgr. Martin Farbák: Biochemické vylepšovanie človeka - filozoficko-etická reflexia. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
18. 3. 2022: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava.
16. 3. 2022: Doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD.: Čo je doma, to sa (ne)ráta? Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
16. 3. 2022: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
15. 3. 2022: Prof. Michal Chabada, PhD.: Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava.
9. 3. 2022: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava.
9.2.2022: Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. - Pravda a lož v čase klimatickej a pandemickej krízy, Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava.

2021:

2. 2. 2021: Mgr. Martin Farbák: Riziká biochemického vylepšovania človeka z filozoficko-etického hľadiska. Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava.
3. 2. 2021: Doc. Andrej Kalaš, PhD.: Stoický kozmos a miesto človeka v ňom. Gymnázium Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava.
12. 2. 2021: Prof. Michal Chabada, PhD.: Je človek prirodzene dobrý alebo zlý? Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava.
16. 2. 2021: Prof. Michal Chabada, PhD.: Je človek prirodzene dobrý alebo zlý? Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská  10, 924 01 Galanta
10.3. 2021: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.: Čo môže logika poskytnúť filozofii? Gymnázium I. Horvátha, Bratislava.
10.3.2021: Mgr. Róbert Maco, PhD.Aký je rozdiel medzi filozofiou a vedou?Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta.
23. 3. 2021 Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Skepticizmus vo vede a filozofii. Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská  10, 924 01 Galanta
11. 5. 2021: Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia. Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská  10, 924 01 Galanta.

2020:

25. 2. 2020, Evanjelické lýceum Bratislava, doc. I. Buraj, PhD.: Prečo máme radi nepravdy (lži, hoaxy, fakenews a pod.)?
5. 2. 2020, Gymnázium F. G. Lorcu Bratislava, Mgr. M. Nuhlíček, PhD.Úvod do kritického myslenia.
24. 1. 2020, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, prof. M. Chabada, PhD.: Oplatí sa byť dobrý?
24. 1. 2020, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, R. Maco, PhD.: Čo je to pravda?
28. 1. 2020, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. I. Buraj, PhD.: Prečo máme radi nepravdy (lži, hoaxy, fakenews a pod.)?

2019:

22. 1. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, prof. M. Chabada, PhD.: Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?
22. 1. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
24. 1. 2019, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií Bratislava, prof. M. Chabada, PhD.: Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?
6. 2. 2019, Gymnázium J. Hronca Bratislava, Mgr. M. Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia.
7. 2. 2019, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Mgr. R. Maco, PhD.: Myšlienkové experimenty.
8. 2. 2019, Gymnázium Pankúchova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Čo je  spravodlivosť a načo potrebujeme sociálnu spravodlivosť?
12. 2. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Mgr. Mgr. A. Kalaš, PhD.: Stoicizmus - osud alebo sloboda?
12. 2. 2019, Súkromné gymnázium Esprit Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií; Etika klimatických zmien.
14. 2. 2019, Evanjelické lýceum Bratislava, prof. PhDr. F. Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
18. 2. 2019, Gymnázium A. Einsteina Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
20. 2. 2019, Gymnázium Bílikova Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
25. 4. 2019, Gymnázium v Malackách; Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií; Etika klimatických zmien.

2018:

17. 1. 2018, Gymnázium K. Štúra Modra, prof. M. Chabada, PhD.:Bol stredovek temný
31. 1. 2018, Gymnázium Jura Hronca Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Poznanie a intuície.
12. 2. 2018, Gymnázium Bílikova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Filozofia ako príbeh (alebo o tom, že filozofia nemusí byť nudná).
13. 2. 2018, Gymnázium Pezinok, prof. M. Chabada, PhD.: Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“.
14. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Andrej Kalaš, PhD.: Ako byť šťastný bez vyznávania hodnôt: prípad Pyrrhóna z Elidy.
20. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, PhDr. Lenka Bohunická, PhD.: Potrebujeme porozumieť morálke alebo stačí byť iba poslušnými?
7.2.2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: Prezentácia možností a podmienok štúdia na Filozofickej fakulte UK
22.2.2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. Tomáš Kollárik: Fatalizmus, determinizmus a slobodná vôľa.