Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre stredné školy

Aktuality

 

 

Realizované podujatia

2019:

26.1. 2019 - Deň otvorených dverí katedry; program:
1.  Prezentácia katedry a možností štúdia filozofie (Michal Chabada)
2. Diskusia s absolventom filozofie Jurajom Podroužkom o tom, na čo je dnes dobrá filozofia
3. Diskusia, odpovede na otázky záujemcov o štúdium
 

Prednášky realizované na stredných školách 2019:

22. 1. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, prof. M. Chabada, PhD.: Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?
22. 1. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
24. 1. 2019, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií Bratislava, prof. M. Chabada, PhD.: Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?
6. 2. 2019, Gymnázium J. Hronca Bratislava, Mgr. M. Nuhlíček, PhD.: Úvod do kritického myslenia.
7. 2. 2019, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Mgr. R. Maco, PhD.: Myšlienkové experimenty.
8. 2. 2019, Gymnázium Pankúchova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Čo je  spravodlivosť a načo potrebujeme sociálnu spravodlivosť?
12. 2. 2019, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Mgr. Mgr. A. Kalaš, PhD.: Stoicizmus - osud alebo sloboda?
12. 2. 2019, Súkromné gymnázium Esprit Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií; Etika klimatických zmien.
14. 2. 2019, Evanjelické lýceum Bratislava, prof. PhDr. F. Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
18. 2. 2019, Gymnázium A. Einsteina Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
20. 2. 2019, Gymnázium Bílikova Bratislava, Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií.
25. 4. 2019, Gymnázium v Malackách; Mgr. A. Greif, PhD.: Etika informačných technológií; Etika klimatických zmien.

 

2018:

27.1. 2018 sa na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK konal Deň otvorených dverí a týmto programom:
1.  Prezentácia katedry a možností štúdia filozofie (Michal Chabada)
2. Diskusia s novinárom a absolventom filozofie Tomášom Prokopčákom o tom, na čo je dnes dobrá filozofia
3. Ukážková „hodina filozofie“ s Martinom Nuhlíčkom na tému poznania a intuícií s následnou diskusiou

Prednášky realizované na stredných školách 2018:

Vyučujúci z Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied popularizovali filozofiu na gymnáziách:

17. 1. 2018, Gymnázium K. Štúra Modra, prof. M. Chabada, PhD.:Bol stredovek temný
31. 1. 2018, Gymnázium Jura Hronca Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Poznanie a intuície.
12. 2. 2018, Gymnázium Bílikova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Filozofia ako príbeh (alebo o tom, že filozofia nemusí byť nudná).
13. 2. 2018, Gymnázium Pezinok, prof. M. Chabada, PhD.: Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“.
14. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Andrej Kalaš, PhD.: Ako byť šťastný bez vyznávania hodnôt: prípad Pyrrhóna z Elidy.
20. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, PhDr. Lenka Bohunická, PhD.: Potrebujeme porozumieť morálke alebo stačí byť iba poslušnými?
7.2.2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: Prezentácia možností a podmienok štúdia na Filozofickej fakulte UK
22.2.2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. Tomáš Kollárik: Fatalizmus, determinizmus a slobodná vôľa.