Exkurzie

Na našej katedre sa viacerí pedagógovia pokúšajú spestriť výučbu zaujímavými exkurziami, či prednáškami odborníkov z konkrétnych odborov. Pre študentov je to príležitosť na dialóg s ľuďmi z praxe, ktorá im môže dopomôcť pri získaní bližšej predstavy o budúcom zamestnaní.

 

Foto: exkurzia v Budapešti v rámci výučby doktorky Bartkovej.