Konferencie a vedecké podujatia

Konferencia Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov

Konferencia Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov

 

 

Konferencia Príroda a jej ochrana v priereze času – výzva na prihlásenie príspevkov

Konferencia Mesto a jeho historická krajina - pozvánka

Konferencia Mesto a jeho historická krajina - výzva na prihlásenie