Granty a projekty

APVV: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) / komplexný pamäťový portál

Podrobnosti

VEGA: Historický atlas miest Slovenska – mesto Trnava

Podrobnosti

APVV: Stredoveké nápisy z územia Slovenska / Corpus inscriptionum Slovaciae

Podrobnosti

Ukončené projekty:

VEGA: Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 1526 - 2. polovica 19. storočia

 - Hlavný riešiteľ: doc. Juraj Roháč

PODROBNOSTI


VEGA: Úradníctvo na Slovensku v rokoch 1526-1848

ASO: Epigraphia medievalia Europeae centralis

APVV: Stoličné, mestské a obecné pečate na Slovensku

VEGA: Archontológia slovenských/uhorských dejín : Teoretické a terminologické otázky a vytváranie elektronickej databázy