Publikácie

SEVER NA KONCI JAZYKA10. 06. 2024

O literárnej tvorbe severských autorov a jej recepcii na Slovensku vzniklo viacero štúdií a monografií. Téma Severu v nemeckojazyčnej periodickej tlači...

Lajos Kemény a umenie Bratislavy03. 05. 2024

Publikácia, na ktorej sa editorsky podieľal doktor Peter Buday z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK, je dôležitým počinom v interpretácii a spracovaní...

Publikácia KDVU medzi najkrajšími knihami Slovenska29. 04. 2024

Katedra dejín výtvarného umenia získala prestížne ocenenie.

Excelentné výsledky výskumníčok z katedry psychológie14. 11. 2023

Dve talentované výskumníčky z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Tatiana Hess a Alexandra Straková, dosiahli významné úspechy v...