VEDECKÉ POZNANIE Z TRANSDISCIPLINÁRNEJ PERSPEKTÍVY

V letnom semestri realizujeme nevšedný seminár o vede a náboženstve, o ich hraniciach a presahoch. Je určený doktorandom a doktorandkám, a zároveň všetkým tým, ktorých baví „cezhraničný“ dialóg naprieč jednotlivými odbormi a oblasťami ľudského poznania.

Na seminári, ktorý vedie teológ Miroslav Kocúr, budeme mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa a diskutovať s osobnosťami ako je kvantový fyzik Vladimír Bužek, odborník na kritické myslenie a šachový veľmajster Ján Markoš, genetik Peter Križan či geológ Vladimír Šucha.

Stretnutia sa konajú vždy vo štvrtok v čase od 16.05 do 17.35 h. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 17. februára 2022 prostredníctvom MS Teams

Počas prezenčnej výučby sa stretnutia konajú v miestnosti Š3.

 

Termíny, témy, hostia:

17. 2. Etické štandardy, definícia spoločenstiev na základe národnej, rituálnej a kultúrnej príslušnosti, koexistencia spoločenstiev v globálnej spoločnosti.
(Miroslav Kocúr, doc. Ondrej Prostredník)

24. 2. Človek v dobe nastupujúcej AI. Príležitosti a výzvy technologického veku v univerzálnom nadčasovom prepojení a lokálnom historickom ukotvení.
(Miroslav Kocúr, prof. Vladimír Šucha)

10. 3. Historické súvislosti a paralely súčasných hodnotových konfliktov, kultúrne vojny a svetonázorové polemiky  a pohľad na násilie pri konštituovaní  štátnych celkov, národných a náboženských komunít
(Miroslav Kocúr, dr. Miloslav Szabó)

17. 3. Etnická identifikácia, viacnásobná spolupatričnosť a kultúrne skripty.  Rituál, metafora, jazyk.
(Miroslav Kocúr, doc. Helena Tužinská)

24. 3. Univerzálna snaha o pretvorenie sveta na základe posvätných textov. Náboženská a národná identita spoločenstiev na prelome letopočtov.
(Miroslav Kocúr, prof. František Ábel)

31. 3. Náboženský život a praktické prežívanie náboženskej viery na Slovensku. Dáta a ich interpretácia.
(Miroslav Kocúr, Rastislav Kočan)

7. 4. Variabilita pohlavnej diferenciácie a matrikové pohlavie. Štatistika, prognózy a ich interpretácia.
(Miroslav Kocúr, MUDr. Peter Križan)

21. 4. Kritické myslenie ako metóda poznávania sveta. Hodnota života a iné etické dilemy globalizovaných procesov.
(Miroslav Kocúr, Ján Markoš)

28. 4. Poznanie a vedecké poznanie, transdisciplinárny dialóg. Zákon v prírodných a spoločenských vedách. Vedecké poznanie v kontexte BIG THINGS a racionálnej uchopiteľnosti sveta.
(Miroslav Kocúr, prof. Vladimír Bužek)

5. 5. Človek a technológie. Konštruktivistický pohľad na myslenie, vedu a kultúru. Inteligentné technológie a ich vplyv na človeka a spoločnosť. Nové mýty pre 21. storočie.
(Miroslav Kocúr, doc. Martin Takáč)

 

Podcast FiF UK Na múriku – rozhovor s Miroslavom Kocúrom

Výberové kurzy FiF UK pre doktorandov a doktorandky