Zoznam cvičných škôl

Filozofická fakulta UK má zmluvy s cvičnými školami, v ktorých prebiehajú pedagogické praxe (hospitačné, priebežné a súvislé) študentov učiteľských študijných  programov. Presná forma spolupráce je vymedzená v zmluvách registrovaných v CRZ.

BRATISLAVA

gymnáziá

1. Gymnázium Metodova 2, 821 08 Bratislava 2
2. Gymnázium Svätej Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava
3. Gymnázium L. Sáru, 841 04 Bratislava 4
4. Gymnázium Hubeného 23, 831 05 Bratislava 35
5. Gymnázium Bilíková 24, 844 19 Bratislava 42
6. Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 2
7. Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, 821 09 Bratislava 2
8. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/a, 811 02 Bratislava 1
9. Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava 2
10. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 13, 851 01 Bratislava 5
11. Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
12. Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava
13. Gymnázium Grösslingova 18, 811 09 Bratislava
14. Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava
15. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
16. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
17. Evanjelické Lýceum v Bratislave, Vranovská 2, 851 02  Bratislava
18. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava
19. 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

stredné školy

20. Cirkevné konzervatórium Bratislava, Beňadická 16, 851 06 Bratislava 5
21. Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
22. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, 811 02 Bratislava
23. Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 844 20 Bratislava
24. Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava
25. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
26. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava
27. Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava
28. Obchodná akadémia, Račianska 10, 831 02 Bratislava
29. Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

základné školy a ostatné

30. British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava
31. Jazyková škola The Bridge, Baštová 7, Bratislava
32. Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
33. Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
34. ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava
35. ZŠ a MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava
36. Nezisková organizácia EDULAB, Riegeleho 1, 811 02 Bratislava
37. Základná škola, Budatínska 64, 851 06 Bratislava
38. Centrum MEMORY n. o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava
39. Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava
40. Základná škola, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
41. Základná škola, Hlboká cesta, 811 04 Bratislava
42. Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava
43. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava
44. Základná škola s materskou školou, Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

MIMO BRATISLAVY

45. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
46. Spojená škola, Dukelská 26/30, 087 01 Giraltovce
47. Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica
48. Gymnázium Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
49. Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky
50. Základná škola Bartolomeja Krpelca, Ulica Tarasa Ševčenka 3, 085  55 Bardejov
51. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
52. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
53. Základná škola Partizánska 6, Partizánska 6, 657 01 Bánovce nad Bebravou
54. Stredná a športová škola s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
55. Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56. Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty
57. Základná škola Matyása Korvína s VJM, Rybárska 2, 931 01 Šamorín
58. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
59. Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
60. Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec
61. Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
63. Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca
64. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
65. Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
66. Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7239/30, 917 01 Trnava
67. Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina
68. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, 02 201 Čadca
69. Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen
70. Základná škola s materskou školou, 1. mája 3, 900 84 Báhoň
71. Súkromná základná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec
72. Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra
73. Základná škola Štvrtej sednice Tatrína, Pionierska 351/34, 916 21 Čachtice
74. Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
75. Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
76. Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
77. Gimnázium Imre Madácha, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
78. Stredná zdravotnícka škola, Športová ul. 394/34, 929 01 Dunajská Streda
79. Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
80. Základná škola Sídlisko II 1336, Sídlisko II, 093 01 Vranov
81. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, 064 01 Stará Ľubovňa
82. Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky
83. Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno
84. Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda

CVIČNÉ ŠKOLY SO ZMLUVOU NA DOBU URČITÚ (BRATISLAVA + MIMO BRATISLAVY)

85. Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava