Tlačivá

Prezeranie, či sťahovanie niektorých dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.

 

 

Príkaz na pracovnú cestu a súvisiace tlačivá

pdf, docx

Poučenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov

pdf, docx

Dohoda o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov

pdf, xlsx

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad

pdf, docx

Contract on the provision of compensation for travelling expenses

pdf, docx

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

pdf, docx

Pracovná náplň

pdf, docx

Hmotná zodpovednosť

pdf, docx

Majetkové priznanie

pdf, docx

Interný pokyn k vyradeniu a preradeniu vecí

 • Návrh na vyradenie a preradenie vecí

  pdf
  , docx
 • Zoznam vecí na vyradenie

  pdf
  , xlsx
 • Zoznam vecí na preradenie

  pdf
  , xlsx
 • Vyjadrenie oddelenia IT

  pdf
  , docx

Povolenie na vynesenie vecí z budovy FiF UK

pdf, docx

Kontrolné listy

 • Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb

  pdf
  , docx
 • Požiadavka na vykonanie finančnej operácie

  pdf
  , docx

Výkaz práce, výkaz práce cvičného učiteľa

pdf, xlsx

Zápis tlačivo

pdf, docx

Zoznam spisov

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie kapitoly vo vedeckej monografii

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla vedeckého časopisu

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie monografie

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckého časopisu

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckej štúdie v časopise

pdf, docx

Žiadosť o vyjadrenie Etickej komisie FiF UK

docx

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca

pdf, docx

Dotazník záväzkov

pdf, docx

Prieskum trhu

pdf, docx