Tlačivá

Prezeranie, či sťahovanie niektorých dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.

 

 


Kontrolné listy

Príkaz na pracovnú cestu a súvisiace tlačivá (docx)

Poučenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov (docx)

Dohoda o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov (xlsx)

Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad (docx)

Contract on the provision of compensation for travelling expenses (docx)

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (docx)

Pracovná náplň (docx)

Hmotná zodpovednosť (docx)

Majetkové priznanie (docx)

Interný pokyn k vyradeniu a preradeniu vecí

Povolenie na vynesenie vecí z budovy FiF UK (docx)

Výkaz práce, výkaz práce cvičného učiteľa

pdf, xlsx

Zápis tlačivo

pdf, docx

Zoznam spisov

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie kapitoly vo vedeckej monografii

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie mimoriadneho alebo špeciálneho čísla vedeckého časopisu

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie monografie

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckého časopisu

pdf, docx

Žiadosť o príspevok na vydanie vedeckej štúdie v časopise

pdf, docx

Žiadosť o vyjadrenie Etickej komisie FiF UK

docx

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnanca

pdf, docx

Dotazník záväzkov

pdf, docx

Prieskum trhu

pdf, docx