Organizácia centra

Odborná koordinátorka:

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Členky tímu: 

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

Mgr. Janka Kottulová, PhD.

Mgr. Miroslava Mišičková

Zakladajúce členky:

doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.