Príbeh spisovnej slovenčiny

1. diel

2. diel

3. diel

4. diel

5. diel

 

 

Príbeh spisovnej slovenčiny

v cykle relácií RTVS Príbeh na týžden

Odvysielané 16-18. január 2013 - RTVS

Autorsky a redakčne pripravila: Eva Sládková

Odpovedá PhDr. Peter Podolan, PhD. (3-5. diel)