Egyetemi jegyzetek

Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből I. Franz Kafka (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia I. Franz Kafka (Učebný text)

2021

Száz Pál: Műelemzések a XX. századi világirodalom köréből I. Franz Kafka (Oktatási segédlet) Analýzy diel zo svetovej literatúry XX. storočia I. Franz Kafka (Učebný text)  Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-6-2)

A kötet szövege pdf formátumban

Szöveggyűjtemény a középkori latin és görög irodalomból (Oktatási segédlet magyar szakosoknak) Chrestomatia stredovekej latinskej a gréckej literatúry (Učebný text pre študentov maďarčiny)

2020

Polgár Anikó: Szöveggyűjtemény a középkori latin és görög irodalomból (Oktatási segédlet magyar szakosoknak) Chrestomatia stredovekej latinskej a gréckej literatúry (Učebný text pre študentov maďarčiny)  Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-4-8)

A kötet szövege pdf formátumban

Fejezetek az antik irodalomból magyar szakosok számára (Oktatási segédlet) Kapitoly z dejín antickej literatúry pre maďarčinárov (učebný text)

2020

Polgár Anikó: Fejezetek az antik irodalomból magyar szakosok számára (Oktatási segédlet) Kapitoly z dejín antickej literatúry pre maďarčinárov (učebný text) Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-973425-3-1)

A kötet szövege pdf formátumban

Szöveggyűjtemény a közép-európai humanista költészet tanításához (Oktatási segédlet) Chrestomatia stredoeurópskej humanistickej poézie (učebný text)

2019

Csehy Zoltán: Szöveggyűjtemény a közép-európai humanista költészet tanításához (Oktatási segédlet) Chrestomatia stredoeurópskej humanistickej poézie (učebný text) Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Egyesület. (ISBN 978-80-971983-8-1)

A kötet szövege pdf formátumban

Bevezetés a régi magyar irodalom tanulmányozásába I.- A középkortól a manierizmusig. Úvod do štúdia staršej maďarskej literatúry - Od stredoveku k manierizmu

2019

Csehy Zoltán: Bevezetés a régi magyar irodalom tanulmányozásába I.- A középkortól a manierizmusig. Úvod do štúdia staršej maďarskej literatúry - Od stredoveku k manierizmu. Pozsony: Szenci Molnár Albert Társulás (ISBN 978-80-971983-7-4)


A kötet szövege pdf formátumban

Gyakorlati magyar verstan. Praktická príručka maďarskej verzológie

2018

Csehy Zoltán–Polgár Anikó: Gyakorlati magyar verstan. Praktická príručka maďarskej verzológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (978-80-223-4521-7)

A kötet szövege pdf formátumban

Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz

2016

PhDr. Dusík Anikó, PhD.: Bendegúznak neve hangzik fülünkbe. V ušiach nám znie meno Bendeguz. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-4168-4)

Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie

2014

Lanstyák István: Nyelvalakítás és nyelvideológiák. Jazykový manažment a jazykové ideológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-8127-009-3)


A kötet szövege pdf formátumban

A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu

2011

PhDr. Anikó Dušíková, CSc.: A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-3030-5)

A kötet szövege pdf formátumban

Kapitoly z morfológie maďarského jazyka

2011

Mgr. Katarína Misadová: Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. (ISBN 978-80-223-2984-2)

 A kötet szövege pdf formátumban

A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Charakteristika maďarského hovoreného jazyka

2009

Lanstyák István: A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Charakteristika maďarského hovoreného jazyka. Bratislava: Stimul (ISBN 978-80-89236-63-3)

A kötet szövege pdf formátumban