Romanisation and Latinisation of the Roman Empire

Katedra klasickej a semitskej filológie
Filozofickej fakulty UK 

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV 

 

Vás pozývajú na prednášku

Dr. habil. Béla ADAMIK 

(Eötvös Loránd University, Budapest) 

 

Romanisation and Latinisation of
the Roman Empire in the light of data
in the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of
the Imperial Age 

  

28. októbra 2019 (pondelok) o 10.00 hod. 

Prednáška odznie v anglickom jazyku. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova ul. 2, miestnosť č. 236 (2. poschodie) 

 

Plagát v pdf