Pozvánka na medzinárodnú konferenciuKatedra klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave

Katedra klasických jazykov TU v Trnave

Slovenská jednota klasických filológov pri SÚJS SAV

 

 

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu
 
pri príležitosti sedemdesiatin 
 
profesora Daniela Škovieru

 

 

Ideológia v premenách času
v pamiatkach gréckej a latinskej tradície

 

 18.–19. novembra 2016

FiF UK, Gondova ul. 2, Bratislava, miestnosť č. 236 

Program (pdf)