Odhalenie pamätnej tabule prof. PhDr. Miloslava Okála, DrSc.

Dňa 28.9. 2013 bola v Slovanoch neďaleko Martina odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca sté výročie narodenia slovianskeho rodáka, nestora slovenskej klasickej filológie, prof. PhDr. Miloslava Okála, DrSc.

 

Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili blízki i vzdialení príbuzní Miloslava Okála, priaznivci slovenskej kultúry a klasickej filológie, pracovníci regionálnych kultúrnych inštitúcií, obecného úradu Slovany, RTVS, Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK, Katedry všeobecných dejín FiF UK, Katedry klasických jazykov FF TU, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Biografického ústavu Matice slovenskej.

 

Medzi slávnostnými príhovormi osobitne emocionálne zapôsobila spomienková spoveď syna prof. Miloslava Okála, prof. Émile André Okála, prinášajúca pozoruhodné svedectvo o doposiaľ neznámej stránke súkromného života Miloslava Okála. 

(E. A. Okal žije v USA a pôsobí ako profesor na Department of Earth and Planetary Sciences, Northwestern University, www.earth.northwestern.edu)

 

Pamätná tabuľa, ktorú venovala pamiatke Miloslava Okála rodná obec a Filozofická fakulta UK
Syn prof. Miloslava Okála, Émile André Okal a starostka obce Slovany Elena Jackulíková