Vo Viedni aplaudovali študentskému divadlu z Filozofickej fakulty UK

V aktuálnom čísle časopisu Naša univerzita (september 2015, s. 22) sa môžete dočítať o latinskej školskej hre Diogenes Cynicus redivivus, ktorú odohrali študenti FiF UK na novolatinskom kongrese vo Viedni.

Celé číslo časopisu si môžete v PDF stiahnuť tu.