Laboratórium obmedzenej vonkajšej stimulácie

Naše novo založené Laboratórium obmedzenej vonkajšej stimulácie (Chamber Rest Laboratory), v ktorom prebieha výskum od roku 2021, sa  venuje štúdiu a aplikovateľnosti tzv. techniky obmedzenej vonkajšej stimulácie (restricted environmental stimulation technique – Chamber REST). Na univerzitno-vedeckej úrovni ide na území Slovenka o unikátny výskumný projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť kontrolované prostredie na skúmanie účinkov zníženej senzorickej stimulácie na ľudskú psychiku a jej biomarkery.

Ciele výskumu a oblasti zamerania

Naše ciele sa zameriavajú na objasnenie rôznych psychických a psychofyziologických procesov pri pobyte v podmienkach Chamber REST v rozmanitých oblastiach zdravia u intaktnej i klinickej populácie. Naše výskumy sa aktuálne fokusujú na pozorovanie zmien v oblasti stresovej reaktivity, prežívania, sebaregulačných mechanizmov, kognitívnych procesov a spánku, s cieľom využiť potenciál neuroplasticity mozgu na podporu adaptačných zmien a reziliencie.

Popis vybavenia laboratória

Laboratórium obmedzenej vonkajšej stimulácie bolo starostlivo navrhnuté tak, aby poskytovalo bezpečný priestor s limitovaným množstvom vonkajších zmyslových podnetov ako svetlo, zvuk a sociálnej interakcie. Miestnosť je komfortne zariadená a prispôsobená potrebám účastníkov výskumu tak, aby umožňovala zážitok hlbokej senzorickej redukcie, ktorá dáva priestor pre rozvoj procesov regenerácie, sebaaktualizácie a podporu kognitívnej a behaviorálnej flexibility.