Laboratórium psychofyziológie

Adresa

Laboratórium psychofyziológie
Katedra psychológie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Gondova ul. č. 2 Bratislava
814 99

 

Vedúci laboratória
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

 

Odborní asistenti 
Mgr. Daniela Turoňová (Moskaľová), PhD.
Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.


Doktorandi
Mgr. Silvia Mlynčeková


Externisti
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, CSc.
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.