Laboratória

Katedra ma v súčasnosti k dispozícií 2 laboratória. Laboratórium kognitívnych procesov a Laboratórium psychofyziológie.

 

  • Laboratórium kognitívnych procesov sídli na treťom poschodí, v miestnosti G353. 
  • Laboratórium psychofyziológie sídli na treťom poschodí v miestnostiach G355, G356 a G357. 

 

 

02 - Streda - Vedec roka Pavol Prokop: Samec, ktorý neprinesie dar, ďaleko nezájde
Svadobné kŕmenie, sexuálny konflikt, sexuálny kanibalizmus. Už roky sa týmito témami výskumne zaoberá behaviorálny ekológ z Prírodovedeckej fakulty UK Pavol Prokop. Skúma dôvody sp...
02 - Streda - Doktorandské štipendiá SYLFF - výzva otvorená

Štipendiá sú určené pre doktorandov. Prednosť majú interní doktorandi. Štipendiá získajú 3-4 doktorandi UK.

Štip...

03 - Štvrtok - Nanočastice zlata pomôžu pri liečbe reumy, tím UK získal ocenenie
Bratislava 3. novembra 2022: Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave zistili, že zlato má výrazný vplyv na rast buniek chrupavky a protizápalový účinok. Výskumníci Farmaceuticke...
03 - Štvrtok - Prospechové štipendium v AR 2022/2023
Oznam o priznaní prospechového štipendia pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2022/2023.
03 - Štvrtok - Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom vzdelávaní
Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou rovnosťou. Predpokladá sa,...
04 - Piatok - Nový twinningový EÚ projekt na Matfyze
V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS, ktorého koordinátorom je UK (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)
07 - Pondelok - Enlight je šanca na medzinárodnú skúsenosť
Aktivity univerzitnej aliancie ENLIGHT, ktorej je UK súčasťou, v uplynulých mesiacoch sprostredkovali medzinárodnú skúsenosť ďalším študentom aj vyučujúcim.
07 - Pondelok - Vývoz tovarov do Ruska
Rádio Slovensko, K veci, 4. novembra 2022
07 - Pondelok - Univerzitná diskusia - Život nad zlato. Ale ktorý?
Pozývame Vás na online diskusiu 11. ročníka UNIVERSITATIS DISPUTATIONES, v ktorej sa bude diskutovať o právnych a etických dilemách uplatňovania pravidiel osobitných úhrad. Konkrét...
07 - Pondelok - Smrť v tranzite II.
V Aule EBF UK sa 11. novembra (piatok) uskutoční už druhá časť vedeckej konferencie Smrť v tranzite. Program tohto medzinárodného vedeckého projektu bol pripravený pod záštitou pro...
07 - Pondelok - Priebežné hodnotenie RP1 -ZMENA!!
Vážení študenti a študentky, vzhľadom na skutočnosť, že k prerušeniu výučby nedôjde, priebežné hodnotenie sa bude konať v týždni ako bolo pôvodne naplánované, konkrétne dňa 24.11....
07 - Pondelok - Univerzita Komenského nemá dodávateľa energií na budúci rok
Bratislava 7. novembra 2022: Do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a plynu pre Univerzitu Komenského v Bratislave na rok 2023 sa neprihlásil žiaden dodávateľ. Ve...
07 - Pondelok - Slávnostné poklepanie základného kameňa výstavby novej nemocnice (fotogaléria)
V piatok 4. novembra sa za prítomnosti vedenia našej fakulty, Univerzitnej nemocnice Martin, predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského, ved...
07 - Pondelok - Meriame kvalitu výskumu, nie vyučovania
V pondelok 24. októbra 2022 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila celoslovenská konferencia na tému „Hodnotenie a podpora programu vzdeláva...
08 - Utorok - Nielen teória, ale aj poznatky hospodárskej praxe
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave kladie dôraz nielen na nadobúdanie teoretických poznatkov svojich študentov, a práve preto je štúdium programu Medzinárodný m...
08 - Utorok - Po 50. rokoch opäť spolu
Uplynulo už polstoročie, čo náš ročník, ktorý študoval v rokoch 1967 − 1972 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore chémia a v špecia...
08 - Utorok - OFFER - Study at ENAP in Brazil

Brazilian Embassy in Bratislava would like to share with you some information on the offer by Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) in Brasília.&...

08 - Utorok - ŠVOUČ 2022/2023
Vyhlásenie XIV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti pre akademický rok 2022/2023.
08 - Utorok - NOVÝ DIEL ComenIUS PODCAST JE ONLINE!
O určovaní materstva, o určovaní otcovstva, o spôsoboch úpravy styku medzi rozvedenými rodičmi a dieťaťom, o nástrahách bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o limitoch zapreti...
09 - Streda - Výsledky volieb na funkciu dekana LFUK
na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027
09 - Streda - Na nových študentov už čakajú zmodernizované laboratóriá
Dňa 9.11.2022 odovzdal zhotoviteľ v rámci projektu ACCORD PriF UK prvých 20 zrekonštruovaných laboratórií na Katedre biochémie, Katedre jadrovej chémie a Katedre fyzikálnej a teore...
09 - Streda - ZAPOJTE SA DO DOTAZNÍKOVÉHO VÝSKUMU
Cieľom výskumu je preskúmať, či študenti, študentky, akademici a akademičky pociťujú, že patria k svojej fakulte a ako to súvisí s ich duševným zdravím.
09 - Streda - Na oblohe je stále čo objavovať
7.11.2022. JOJ 24. Navštívte s reláciou Spektrum 24 observatórium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre a ukážeme vám, čo všetko sa dá vidieť na oblohe.
09 - Streda - Predstavujeme nové knihy z dielne Studia Academica Slovaca
Výber z nových publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka od pedagogičiek a pedagógov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na FiF UK.
09 - Streda - Dekanom Lekárskej fakulty UK bude Juraj Payer
Voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK vyhral dňa 8. 11. 2022 Juraj Payer. Získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu LF UK. Po vymeno...
09 - Streda - Kurzy pre pedagógov vyučujúcich v anglickom jazyku
Milé pedagogičky, milí pedagógovia. Radi by sme Vás informovali o možnosti získať praktické zručnosti viesť plnohodnotnú výučbu v anglickom jazyku prostredníctvom kurzov zameraných...
10 - Štvrtok - Predstavujeme pracovisko: Farmaceuti skúmajú zlyhávanie srdca
Laboratórium experimentálnej kardiológie a toxikológie na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave patrí k pracoviskám UK, na ktorých sa robí naoza...
10 - Štvrtok - Cena za transfer technológií SR 2022
Kolektív autorov Univerzity Komenského z Farmaceutickej a Prírodovedeckej fakulty sa stal víťazom súťaže "Transfer technológii na Slovensku 2022"
10 - Štvrtok - Vojenský tovar, ktorý môže pomáhať Rusom
Jednotka, Správy RTVS, 9. novembra 2022
10 - Štvrtok - Odborní asistenti (výberové konania)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky, na Katedru didaktiky matematiky, fyzi...
10 - Štvrtok - Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS)
Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kogn...
11 - Piatok - Nabídka erasmus stáže v české Amnesty pro studenty
11 - Piatok - Deň otvorených dverí na Univerzite Komenského
11.11.2022 o 8:30 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, v Bratislave.
12 - Sobota - Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA
Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA za nenávratný finančný venovaný na vydanie súborného vedeckého diela: Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského zväzok I....
13 - Nedeľa - Úspešný iBobor 2022
V dňoch 7. až 11. novembra sa už šestnásty krát konala informatická súťaž iBobor, na ktorej organizácii sa významnou mierou podieľali zamestnanci fakulty.
14 - Pondelok - Súťaž MedGames má za sebou úspešný 7. ročník
V dňoch 21. a 22. októbra sa konala medzinárodná súťaž študentov všeobecného lekárstva a ošetrovateľstva s názvom MedGames 2022, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť praktické zručnosti ...
14 - Pondelok - Oddychová zóna geografia a geológia
Opäť sme otvorili oddychové zóny a laboratóriá
14 - Pondelok - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Sklad posteľnej bielizne, ubytovacie oddelenie, referát nebytových priestorov a jedálne budú mať tento týždeň obmedzené otváracie hodiny.
14 - Pondelok - Stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej republiky a Českej republiky
Jesseniova lekárska fakulta v dňoch 11. a 12. novembra 2022 zorganizovala stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo v konferenčných priestoro...
14 - Pondelok - Prezidentka vymenovala Mareka Števčeka za rektora UK
Bratislava 14. novembra 2022: Rektor UK Marek Števček si dnes prevzal vymenúvací dekrét od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Funkciu rektora bude zastávať druhýkrát vo funkčnom obdo...
14 - Pondelok - O FAKULTNOM VÝSKUME ZLATÝCH NANOČASTÍC NA TA3
Rozhovor s doc. Milošom Lukáčom o víťaznom projekte riešiteľov z FaF UK ocenenom Cenou za transfer technológií na Slovensku.
14 - Pondelok - Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom vzdelávaní
Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou rovnosťou. Predpokladá sa,...
15 - Utorok - Vedci vyvinuli molekuly, ktoré sú schopné bojovať s rezistentnými baktériami
Bratislava 15. novembra 2022: Mikroorganizmy rezistentné voči antibiotikám komplikujú liečbu pacientov po celom svete. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave preto začali dizaj...
15 - Utorok - Návrhy kandidátov do AS EBF UK
Volebná a mandátová komisia na svojom zasadnutí 15.11.2022 po otvorení obálok s návrhmi konštatovala, že boli podané 4 právoplatné návrhy do študentskej časti a 6 právoplatnýc...
15 - Utorok - Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu
Dňa 28. októbra 2022 sa uskutočnil v poradí siedmy pracovný workshop multidisciplinárneho projektu Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a...
15 - Utorok - Medzinárodný odborný seminár pod názvom Otázky a problémy školskej geografie u žiakov s mentálnym postihnutím
Organizátorom je Ústav špeciálnopedagogických štúdií a Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
16 - Streda - REKTOR UK A DEKAN FIF UK INFORMOVALI O FUNGOVANÍ FAKULTY NA BUDÚCI ROK
V pondelok 14. novembra 2022 sa v Moyzesovej sieni konalo zhromaždenie akademickej obce Filozofickej fakulty UK, ktorého témou bola ekonomická situácia fakulty vzhľadom na výrazné ...
16 - Streda - Poďakovanie od AproMUN22
Prišlo nám v mene organizačného tímu poďakovanie za podporu AproMUN. "Vďaka Vám sa nám podarilo usporiadať jeden z najúspešnejších ročníkov, a tento rok to malo pre nás ešte hlbší ...
16 - Streda - Dekanom Fakulty managementu UK bude Peter Štarchoň
Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty managementu UK vyhral dňa 16. 11. 2022 Peter Štarchoň. Po vymenovaní rektorom UK bude funkciu zastávať od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027. Na po...
16 - Streda - Súťaž s environmentálnou tematikou
Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl na území Slovenskej republiky.
16 - Streda - Revolúciu začali s dcérou v kočíku
V novembri r. 1989 Renáta a Pavol Vitkovci študovali na Univerzite Komenského a boli rodičmi šesťmesačnej Zuzky. Na protestný pochod študentov 16. novembra išli aj s kočíkom. „Otáz...
16 - Streda - MAPOVANIE ZÁUJMU O INTERNÁT
Ak máte stále záujem o internát, no zatiaľ ste ho nedostali, vyplňte formulár, ktorý nám uľahčí a zrýchli prideľovanie uvoľnených miest.
17 - Štvrtok - Slávnostné odhalenie busty Jána Jessenia
V stredu 16. novembra 2022 sme verejnosti slávnostne predstavili bustu Jána Jessenia. Dielo Viliama Lovišku venované uplynulému 400. výročiu úmrtia Jána Jessenia a 30. výročiu pome...
20 - Nedeľa - Vedci vyvinuli molekuly, ktoré sú schopné bojovať s rezistentnými baktériami
Štúdia v časopise International Journal of Molecular Sciences.
20 - Nedeľa - Zúčastnite sa výskumu doc. Lisej
Zúčastnite sa na výskume realizovanom medzinárodným tímom pod vedením Dr. Edyty Charzyńskej zo Sliezskej univerzity v Katovciach a Dr. Pawla Atroszka z Univerzity v Gdansku. Štúdia...
21 - Pondelok - OPH 3 - priebežné hodnotenie
denná a externá forma štúdia
21 - Pondelok - OPH 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA, priebežné hodnotenie
Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo hmotné 1 sa pre študentov dennej formy štúdia bude konať v piatok 2.12....
21 - Pondelok - Prenájom kaviarne na Štúrovej ulici
Účelom nájmu je prevádzka študentskej kaviarne.
21 - Pondelok - Zapojili sme sa do projektu Slovenská tepláreň: koncert Jany Kirschner a skupiny Para v átriu filozofickej fakulty
Bratislava 21. novembra 2022: Náš študent Matúš Horváth sa 12. októbra 2022 stal obeťou teroristického činu. Podobne ako pred sedemnástimi rokmi pri Danielovi Tupom, ani teraz nemô...
21 - Pondelok - Voľné pracovné miesto - Centrálna tkanivová banka, Nemocnica Ružinov
Centrálna tkanivová banka, Nemocnica Ružinov, hľadá pracovníčku do tkanivovej banky. Záujemca (absolvent PRIF UK) musí ovládať prácu s bunkovými a tkanivovými kultúrami.
21 - Pondelok - DODATOČNÁ ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V DRUŽBE UK
Študenti si môžu podať žiadosť o dodatočné ubytovanie.
21 - Pondelok - Hosťovská prednáška Rev. Th. Drobenu: “Becoming like Christ”
EBF UK Vás pozýva na celofakultnú prednášku Rev. Thomasa Drobenu pod názvom “Becoming like Christ”: The Chalcedonian Luther and Holiness.
21 - Pondelok - UK si Medzinárodný deň študentstva pripomenula oceneniami
Bratislava 21. novembra 2022: Tridsať študentov a tridsať pedagógov tradične ocenil rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné podujatie sa konalo v Aule...
21 - Pondelok - UK získala tri zlaté medaily zo svetového medziuniverzitného turnaja
Jednotlivé fakulty UK reprezentovali našu univerzitu v Barcelone v rôznych športoch. Nakoniec sme trikrát získali zlato, a to rovno v športoch bedminton, stolný tenis a hádzaná – ž...
22 - Utorok - Prihláste svoj projekt do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede a získajte 5-tisíc eur
Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlas...
22 - Utorok - SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY
Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť do 31.12.2022.
22 - Utorok - Podpredseda NR SR na FaF UK
Dňa 15.11.2022 navštívil FaF UK podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Gábor Grendel.
22 - Utorok - APP Development without any previous IT experiences?
Allow us to invite you to a series of webinars on the topic of "Citizen Development".
22 - Utorok - Priebežné hodnotenie Rímske právo 1 - študenti so špecifickými potrebami
Vážení študenti, študenti so špecifickými potrebami (s príslušným potvrdením) majú možnosť absolvovať priebežné hodnotenie z predmetu Rímske právo 1 prezenčnou formou dňa 30.11.2...
22 - Utorok - Priebežné hodnotenie RP1 - program Právo a Ekonómia
Vážení študenti, priebežné hodnotenie z predmetu Rímske právo 1 pre program právo a ekonómie prebehne dňa 24.11.2022 o 20:00 hod. Matériou PH bude:
22 - Utorok - OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBP I_DENNÁ FORMA
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e ...
22 - Utorok - Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Predstavenie trojzväzkovej monografie o dejinách fakulty a vývoji právnického vzdelávania
23 - Streda - Vyznamenanie SAV pre profesora Povinca
Slovenská akadémia vied, na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV, udelila prof. Pavlovi Povincovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča...
23 - Streda - Generácia, ktorá nemohla doštudovať
Na Univerzitu Komenského v tomto akademickom roku nastúpilo 6-tisíc nových študentov a študentiek. Či odídu po niekoľkých rokoch s diplomom v ruke, záleží len od nich samotných. Zo...
23 - Streda - OPP 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA - priebežné hodnotenia
Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z...
23 - Streda - OPP 1 - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA - priebežné hodnotenia
Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z...
23 - Streda - UK odovzdala čestný doktorát nemeckému farmakológovi Joachimovi Neumannovi
Bratislava 23. novembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa farmakológovi medzinárodného významu profesorovi Joachimovi Neumanno...
23 - Streda - Prihlasovanie na skúšky ZS 2022/23
Prihlasovanie na termíny skúšok v skúškovom období zimného semestra akademického roku 2022/2023 bude v systéme AIS2 pre študentov otvorené od 4. decembra 2022 8:00 do 10. februára ...
24 - Štvrtok - UK odovzdala čestný doktorát nemeckému farmakológovi Joachimovi Neumannovi
Bratislava 23. novembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa farmakológovi medzinárodného významu profesorovi Joachimovi Neumanno...
24 - Štvrtok - OPH 1 - EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA, termín priebežného hodnotenia
Katedra občianskeho práva oznamuje, že termín priebežného hodnotenia z predmetu Občians 24 - Štvrtok - Profesor Miroslav Dudok ocenený pri príležitosti životného jubilea
Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu fakulty pri príležitosti je...
24 - Štvrtok - Novela trestného zákona
Rádio Slovensko, Z prvej ruky, 23. novembra 2022
24 - Štvrtok - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN SKLADU POSTEĽNEJ BIELIZNE
Sklad posteľnej bielizne bude mať 25.11.2022 skrátené otváracie hodiny.
24 - Štvrtok - UCLy LAW SUMMER SCHOOL | Law and Emerging Technology-Related Issues and Solutions | June- 2023
25 - Piatok - Pozvánka na odborné prednášky
Katedra sociálnej práce pozýva odbornú verejnosť a študentov na odborné prednášky.
25 - Piatok - Oznam k PH RP1 denné a externé štúdium - právo
Vážení študenti a študentky,  vzhľadom na skutočnosť, že jedna z otázok (ohľadom donútenia) mala nastavenú ako správnu nesprávnu možnosť, každému bol za túto otázku automatic...
26 - Sobota - Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita
Časopis Univerzity Komenského v Bratislave
26 - Sobota - Analýza návrhu štátneho rozpočtu
Rádio Slovensko, Z prvej ruky, 25. novembra 2022
27 - Nedeľa - Vzácna návšteva zo Slovinska
Dňa 24.11.2022 navštívil FaF UK veľvyslanec Slovinskej republiky J. E. Dr. Stanislav Raščan a dekanka Farmaceutickej fakulty Univerzity v Ľubľane Prof. Irena Mlinarič-Raščan, M.Pha...
28 - Pondelok - Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK
Od 23. 11. 2022 do 6. 12. 2022 sa uskutočnia voľby zástupcov na jednotlivých pracoviskách, pričom každé pracovisko má 1 zástupcu.
28 - Pondelok - Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita
V najnovšom čísle Našej univerzity si prečítate aj o študentskom Lutherfeste na EBF UK a o tom ako a čím žijú študenti v Mlynskej doline...
28 - Pondelok - Deň otvorených dverí 2022 v rámci Týždňa vedy a techniky
V piatok 25. novembra 2022 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa organizoval v rámci Týždňa vedy a techniky.
28 - Pondelok - Minor in Planetary Health
Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a ...
28 - Pondelok - Konal sa workshop „Spoločnosť a príroda“
V poradí siedmy workshop v rámci projektu APVV „Naturalizmus ako univerzálny filozofický program“ riešil otázky vzťahu spoločnosti a prírody.
28 - Pondelok - Vyšlo nové číslo našej Univerzity
Téma: Čím žije študentstvo / Gen Z: Vyťažená, málo spoľahlivá, ale aj hĺbavá a hľadajúca / Ako svoje štúdium vnímajú mladí? / Rektor ocenil výnimočné študentské a pedagogické...
28 - Pondelok - NOVÉ ČISLO NAŠEJ UNIVERZITY
Posledné tohtoročné vydanie je zamerané na naše študentstvo. Čím žijú študentky a študenti univerzity, ako trávia študijný aj mimoštudijný čas. Spoznáte študentský kvír spolok Ligh...
28 - Pondelok - E-knihy EBSCO z oblasti práva
Vedeli ste, že Knižnica PraF UK ponúka plnotextové prístupy k tisíckam licencovaných e-kn...
28 - Pondelok - Návrat ľudstva na mesiac sa začal
20.11.2022, JOJ 24. Spektrum 24 o návrate ľudí na Mesiac a o tom, čo všetko o ňom ešte stále nevieme. O tom, ako bude misia pokračovať, sa moderátor JOJ 24 Ján Mečiar rozprával s a...
29 - Utorok - 52. celoslovenská pediatrická konferencia Galandove dni
V dňoch 24. a 25. novembra 2022 sa v priestoroch Aula Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte uskutočnil 52. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie Galandove dni.
29 - Utorok - Excelentní vedci zo zahraničia prichádzajú robiť výskum na Slovensko
Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied v roku 2015, má dnes už svoje pokračovanie. Je najúspešnejšou schémou boja proti odlivu mozgov do zahraničia na Slovensku. Do...
29 - Utorok - Nie je lev ako lev
Sabol, M., Tomašových, A. & Gullár, J., 2022: Geographic and temporal variability in Pleistocene lion-like felids: Implications for their evolution and taxonomy. Palaeontologia Ele...
29 - Utorok - OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium na Filozofickej fakulte UK.
30 - Streda - Gen Z: Vyťažená, málo spoľahlivá, ale aj hĺbavá a hľadajúca
Naša univerzita má takmer 23 000 študentov a študentiek. Generation Z, narodení v ére internetu, vyrastajúci s mobilmi v rukách. Majú za sebou dva náročné roky. Koronavírusová pand...
30 - Streda - Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Naša univerzita
V najnovšom čísle Našej univerzity nájdete opäť viacero zaujímavých tém. Zistite napríklad, čím žije naše študentstvo. Dokázali sa po pandémii vrátiť k študentskému životu?
30 - Streda - Čo čaká našich mladých? Dospelosť sa posúva na neskôr
Od 18 rokov sú dnešní mladí ľudia formálne dospelí so všetkými právami a povinnosťami. V porovnaní s generáciou svojich rodičov ich však čaká úplne iná životná cesta k dosiahnutiu ...
30 - Streda - Všeobecné informácie o prijímacom konaní na AR 2023/2024
Uchádzači môžu urobiť Telovýchovnú lekársku prehliadku u nás na fakulte v DCpH, objednať sa môžu na t.č. : +421 918 462 173
30 - Streda - AKÁ JE ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ DOSPELÝCH?
Úroveň zdravotnej gramotnosti dospelých na Slovensku je predmetom najnovšieho výskumu andragógov z FiF UK. Výsledky plánujú využiť na rozvoj vzdelávania dospelých v oblasti prevenc...
31 - Pondelok to 02 - Streda - Rektorské a dekanské voľno
31. októbra 2022 (pondelok) a 2. novembra 2022 (streda)
02 - Streda - Dekanské voľno
Vážení študenti V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň Pamiatka zosnulých, udeľuje rektor UK študentom denného štúdia rektorské voľno n...
02 - Streda to 03 - Štvrtok - MEFANET 2022 Conference
2–3 November 2022, Brno, Czech Republic
03 - Štvrtok - UMENIE A UMELCI V MESTE OKOLO ROKU 1800
Katedra dejín výtvarného umenie FiF UK pozýva na medzinárodnú konferenciu Umenie a umelci okolo roku 1800: 3 – 4. novembra 2022, miestnosť G236.
03 - Štvrtok - Seminár z teórie grafov - Dávid Wilsch (3.11.2022)
vo štvrtok 3.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213
03 - Štvrtok - Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Plán a kontroling a výzvy finančného manažmentu"
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Plán a kontroling a výzvy finančného ma...
03 - Štvrtok - Doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK (3.11.2022)
vo štvrtok 3.11.2022 v čase od 0:00 - 24:00 formou elektronického hlasovania
03 - Štvrtok - Doplňovacie voľby do ŠČAS UK
vo štvrtok 3.11.2022 v čase od 0:00 - 24:00 formou elektronického hlasovania
04 - Piatok - SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA
študentov 1. ročníka Lekárskej Fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave
04 - Piatok - Prednáška Budú ešte biológovia o 20 rokov pracovať v laboratóriu?
4.11.2022 o 10.00 hod. v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK (Ilkovičova 8)
04 - Piatok - RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ
Pozývame na workshop o rodovo citlivom prístupe k vzdelávaniu: 4. novembra 2022, Infocentrum UK.
04 - Piatok - RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ
4. novembra 2022 od 13.00 do 15.00 hod, Infocentrum UK
04 - Piatok - Seminár z algebraickej teórie grafov - Samuel Rosa (4.11.2022)
v piatok 4.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou
04 - Piatok - M večer - kreatívne stretnutie Mensy a Matfyzu
v piatok 4.11.2022 o 16:00 hod. v Skleníku
06 - Nedeľa to 10 - Štvrtok - Hľadáme tútorov pre stredoškolákov
MiniErasmus: 6. - 10. novembra 2022 na našej fakulte.
07 - Pondelok - Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Nurture your network"
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Nurture your network".  H...
07 - Pondelok - S or R that is the question: A tale of chiral drugs
Prednáška assoc. prof. Gabriela Hancu, Ph.D.
07 - Pondelok - Seminár ODI - Michal Winczer (7.11.2022)
v pondelok 7.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32
07 - Pondelok - Umelá inteligencia pre všetkých
kurz pre študentov v rámci prigramu ENLIGHT, prihlášky: do 7.11.2022
08 - Utorok - KONFERENCIA: ETIKA A UMELÁ INTELIGENCIA
8. novembra 2022 sa bude konať konferencia zameraná na etické problémy súvisiace s umelou inteligenciou. Registrácia do 27. októbra 2022.
08 - Utorok - 2. národná konferencia: Etika a umelá inteligencia
08.11.2022 od 8:30 hod., Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, Hlboká ul.2
08 - Utorok - Voľba kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK
na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
08 - Utorok - 33. zasadnutie Akademického senátu FaF UK
33. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 (utorok) o 10.30 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.
08 - Utorok - Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK
Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027
08 - Utorok - Nové stratégie výskumu a vývoja liečiv
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na prednášku prof. Ing. Milana Remka, DrSc.
09 - Streda - Doplňovacie voľby do ZČ AS JLF UK - výsledky
Voľby sa uskutočnia 9. novembra 2022 v UNM – Neonatologická klinika (6. pavilón, nová budova, 1. poschodie) od 7:00 do 12:00 hod.
09 - Streda - Hosťovaná prednáška Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na tému: “Udržateľnosť výstavby so zreteľom na zazelenenie striech“
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru n 09 - Streda - SPOLKOVÝ DEŇ NA FIF UK 2022
Pozývame na Spolkový deň na Filozofickej fakulte 2022, ktorý organizujeme s podporou projektu Belong: 9. novembra 2022 od 12.00 do 14.30 h v átriu FiF UK.
09 - Streda - Druhé kolo verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK
V nadväznosti na verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady, ktoré sa v zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnen...
09 - Streda - Porušovanie práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch
Kancelária medzinárodných vzťahov UK v spolupráci s Erasmus + Enlight si Vás dovoľuje pozvať na prednášku o právach žien pri pôrode, ktorú Vám predstaví Mgr. Martina Thominet a Mgr...
09 - Streda - Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (9.11.2022)
v stredu 9.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364
09 - Streda - Seminár z bioinformatiky - Luca Denti (9.11.2022)
v stredu 9.11.2022 o 17:20 hod. v miestnosti I/23
10 - Štvrtok to 11 - Piatok - XXVII. ročník Memoriál prof. Ireny Jakubcovej
10. - 11. 11. 2022 v priestoroch NÚSCH a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, konferenčná sála, - 2. poschodie.
10 - Štvrtok to 11 - Piatok - PEMF2022 - vedecká konferencia
Pozývame Vás na 4. ročník konferencie Poprad Economic and Management Forum (PEMF) 2022, na ktorej participuje Fakulta managementu UK ako spoluorganiz...
10 - Štvrtok - Deň mladých farmakológov SR – 27. ročník
Deň mladých farmakológov SR – Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca – sa uskutoční hybridne 10. 11. 2022.
10 - Štvrtok - Seminár z teórie grafov - Jozef Rajník (10.11.2022)
vo štvrtok 10.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213
10 - Štvrtok - VÝSTAVA: SLOBODA PREJAVU
Pozývame na výstavu ukrajinského autora kresleného humoru, nositeľa prestížnej ceny Kofiho Annana Vladimira Kazanevského. Otvorenie výstavy sa uskutoční 10. novembra 2022 o 10.00 h...
10 - Štvrtok - Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "LEAN"
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "LEAN".  Hosťova...
10 - Štvrtok - Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Efektívna prezentácia a profesionálny prejav"
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Efektívna prezentácia a profesionálny prejav...
10 - Štvrtok - Seminár z fyziky plazmy - Martin Kuťka (10.11.2022)
vo štvrtok 10.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51
10 - Štvrtok - PREDSTAVENIE KNIHY: DIEVČATÁ, ŽENY NA SLOVENSKU A V MAĎARSKU (1955 – 1989)
Pozývame na prezentáciu knihy a diskusiu s jej autorkami prof. Martou Botikovou a doc. Zitou Deáky. Moderuje doc. Mariana Szapuová a tlmočí doc. Anikó Dušíková: 10. novembra 2022 o...
10 - Štvrtok - Ako vylepšiť svoj vlastný výskum?
Pozývame Vás na vedeckú odbornú prednášku s názvom Ako vylepšiť svoj vlastný výskum, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2022 o 17:00 hod. v Edukačnom centre BioMedu, Malá Hora 4B. Pre...
10 - Štvrtok - Prednáška Interdisciplinární výzkum ostatků Gregora Johanna Mendela
štvrtok 10.11.2022 o 17.20 - 18.50 hod. online spôsobom cez MS TEAMS, Katedra antropológie
11 - Piatok - CELOUNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ 11. NOVEMBRA 2022
Záujemcov o záujemkyne o štúdium pozývame na zaujímavý program na pôde Univerzity Komenského a do info stánku Filozofickej fakulty UK.
11 - Piatok - Celouniverzitný DOD 2022
v piatok 11.11.2022 od 8:30 v Aule UK aj s účasťou FMFI UK
11 - Piatok - Zasadnutie Akademického senátu PriF UK
dňa 11.11.2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3
11 - Piatok - XXVIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP
Pozývame Vás na XXVIII. Martinský bioptický seminár SD-IAP, ktorý sa uskutoční 11. a 12. novembra v hoteli Victoria v Martine.
11 - Piatok - 2022/11/11 Habilitačná prednáška Mgr. Oliviera Monforta, PhD.
11.11.2022 o 11:00 hod. v prezentačnom centre AMOS, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania anorganická chémia, „Photochemical processes for environmental applications“.
11 - Piatok - Stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vás pozýva na stretnutie lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa uskutoční 11. a 12. novembra 2022 v hoteli Holiday Inn v...
11 - Piatok - Podávanie návrhov kandidátov na dekana
lehota na podávanie návrhov: do 11. novembra 2022, 13:00 hod.
11 - Piatok - FILOZOFICKÝ WORKSHOP: SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA
Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva na workshop zameraný na predstavenie dvoch modelov riešenia vzťahu spoločnosti a prírody: 11. novembra 2022 v budove na Šafárikovom náme...
11 - Piatok - Seminár z algebraickej teórie grafov - Róbert Jajcay (11.11.2022)
v piatok 11.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou
11 - Piatok - Seminár z fyziky tuhých látok - Roman Martoňák (11.11.2022)
v piatok 11.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272
12 - Sobota to 13 - Nedeľa - IA-vzdelávanie inštruktorov I.st. pilates - 2.špeciálna časť
I.stupeň - vzdelávanie inštruktorov pilates 12.11.-13.11.2022
12 - Sobota - Prezentácia knihy EUKLIDES / ZÁKLADY
Pozývame Vás na prezentáciu knihy prof. Čižmára Euklides Základy, ktorá sa uskutoční v rámci veľtrhu Bibliotéka v sobotu 12.11.2022 o 16:00 hod.
14 - Pondelok - Diskusia: Ako vylepšiť pravdu
Dňa 14. novembra 2022 od 17:00. Infocentrum UK.
14 - Pondelok - Odborný asistent na KAI (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v decembri 2022
14 - Pondelok - Odborní asistenti na KAG (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v januári 2023.
14 - Pondelok - Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v janu...
15 - Utorok - PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ Z MAĎARSKA
Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na dve prednášky pedagógov z Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho, ktorí budú prednášať na FiF UK 15. novembra 2022 v miestnosti G...
15 - Utorok - PREZENTÁCIA NOVÝCH KNÍH Z DIELNE SAS
Pozývame na prezentáciu učebníc slovenského jazyka pre cudzincov a ďalších publikácií z produkcie Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk: 15. novembra 202...
15 - Utorok - Krst knihy Genetika pre každého
15. novembra 2022 o 17:00 hod. v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK.
16 - Streda - Spomienka na pochod študentov v roku 1989
16. novembra 2022 (streda) o 10.00 h, pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
16 - Streda - KONFERENCIA: BRANISLAV VARSIK, INTELEKTUÁL, VEDEC A PEDAGÓG
Katedra slovenských dejín FiF UK pozýva na konferenciu „Branislav Varsik, intelektuál, vedec a pedagóg“, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2022 na FiF UK, miestnosť G 236.
16 - Streda - Slávnostné stretnutie pri príležitosti odhalenia plastiky Jána Jessenia
Dekanka Andrea Čalkovská Vás srdečne pozýva na slávnostné stretnutie pri príležitosti odhalenia plastiky Jána Jessenia za účasti rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Š...
16 - Streda - 100. výročie založenia Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave
pozvánka na odborný morfologický seminár dňa 16. novembra 2022 od 14:00 hod
16 - Streda - Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK (16.11.2022)
v stredu 16.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F1
18 - Piatok - Prednáška v oblasti bioorganickej chémie
18.11.2022 o 10:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre Amos.
21 - Pondelok - Oceňovanie študentov a pedagógov
21. novembra 2022 (pondelok) o 11.00 h, Aula UK
21 - Pondelok - Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty
sa uskutoční v pondelok 21.11.2022 o 14:30 hod. v posluchárni F2
22 - Utorok - Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAF UK
Zoznam kandidátov do doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK na funkčné obdobie 2022 - 2026: Mgr. Martin Bajcura (3. ročník PhD. štúdia), Ing. PharmDr. Lukáš Kerti (1. ročník PhD. štúd...
22 - Utorok - 34. zasadnutie Akademického senátu FaF UK
34. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 22. novembra 2022 o 14.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.
22 - Utorok to 23 - Streda - Kariérne dni na Fakulte managementu
Pozývame vás 22. a 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 na stretnutie s podnikmi ponúkajúcimi prácu pre študentov FMUK.
22 - Utorok - Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (22.11.2022)
v utorok 22.11.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie
23 - Streda - Connecting research talents to business – 23rd November 2022, Bratislava
logo carlis
We are inviting you to the Final Conference of the CARLiS project and Matchmaking event for PhD students, companies, and other stakeholders. The event aims to provide opportunities...
23 - Streda - Connecting research talents to business – 23rd November 2022, Bratislava
23.11.2022 (9.00 - 12.00) We are inviting you to the Final Conference of the CARLiS project and Matchmaking event for PhD students, companies, and other stakeholders.
23 - Streda - SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE VEDECKEJ RADY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
23. novembra 2022 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského
23 - Streda - Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Employer branding"
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému  "Employer branding".  Hosť...
23 - Streda - Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)
v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364
23 - Streda - Prednáška Kritické a strategické nerastné suroviny
23.11.2022 15:00 – 17:30 h prezenčne (miestnosť B1-PLUS) aj online
24 - Štvrtok - Galandove dni 2022
Srdečne Vás pozývame na 52. celoslovenskú pediatrickú konferenciu Galandove dni, ktorá sa uskutoční 24. – 25. novembra 2022 v Aula Magna JLF UK v Martine.
24 - Štvrtok to 24 - Štvrtok - TOLES november 2022
Dňa 24. novembra 2022 TOLES FOUNDATION, TOLES HIGHER, TOLES ADVANCED. Uzávierka prihlášok 31.10.2022.
24 - Štvrtok - Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (24.11.2022)
vo štvrtok 24.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213
24 - Štvrtok - Prednáška Global change and system solutions
24.11.2022 o 10:30 hod. v miestnosti AMOS
24 - Štvrtok - Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Ako komunikujú veľké značky? Trendy, príklady, inšpirácie vydarených aj menej vydarených kampaní a iniciatív."
V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému  "Ako komunikujú veľké značky? Trendy, pr...
24 - Štvrtok - Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová (24.11.2022)
vo štvrtok 24.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51
24 - Štvrtok - Kozmický deň
V rámci jedenásteho ročníka International Cosmic Day sa 24.11.2022 o 17:00 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM uskutoční prednáška na tému kozmického žiarenia v podaní Patrik...
25 - Piatok - WM - skúška wellness masérov
Skúška na overenie odbornej spôsobilosti wellness pracovník-masérske služby-25.11.22 prezenčne
25 - Piatok to 27 - Nedeľa - TA-vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa cyklistiky
I.stupeň- vzdelávanie trénerov cyklistiky 25.11.-27.11.22 prezenčnou formou penzión Tatran
25 - Piatok - Oznam o konaní doplňujúcej skúšky
Doplňujúca skúška bude prebiehať dňa 25. novembra 2022 od 8:30 hod. v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na prízemí v budove na Ulici odbojárov ...
25 - Piatok - Deň otvorených dverí v rámci týždňa Vedy a techniky
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vás v rámci týždňa Vedy a techniky pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2022 v čase od 8:30 do 15:00 hod.
25 - Piatok - Prezentácia Meet the Pharma Biotech (close to Bratislava)
25.11.2022 o 10.00 v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK (Ilkovičova 8)
25 - Piatok - Seminár z algebraickej teórie grafov - Dominika Mihálová (25.11.2022)
v piatok 25.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou
25 - Piatok - Športový deň 2022
V mene Športového klubu ŠK FAMA Vás srdečne pozývam na XIX. ročník Športového dňa FM, ktorý sa bude konať 25.11. 2022 od 14:00 v telocvični FMFI v Mlynskej doline. Registrácia mož...
25 - Piatok - Odborný asistent na KAI (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v januári 2023
25 - Piatok - Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v január...
26 - Sobota - Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a februári 2023
28 - Pondelok - APVV - VV 2022
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022
28 - Pondelok - Zasadnutie AS JLF UK
Program k zasadnutiu AS JLF UK, ktoré sa uskutoční 28. novembra 2022 a 13:00 hod.
28 - Pondelok - Voľby kandidáta na dekana FMFI UK
28. novembra 2022 (pondelok) o 14.00 h, poslucháreň C na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
28 - Pondelok - Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)
v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C
28 - Pondelok - Seminár ODI - Anita Slanička (28.11.2022)
v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32
29 - Utorok - Pozvánka na odborný seminár k informačnej bezpečnosti
Odborný seminár sa bude venovať novelizovaným normám informačnej bezpečnosti: ISO 27001 • ISO 27002 • ISO 27005
30 - Streda - Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (30.11.2022)
v stredu 30.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364
30 - Streda - Výberové konania na miesta akademických pracovníkov
Výberové konania s termínom uzávierky 30.11.2022