Heretik Anton, st.

Tituly: prof., PhDr., PhD.
Zameranie: klinická psychológia
Kontakt: anton.heretik@uniba.sk
Miestnosť: 343/klapka 2337
Zaradenie: profesor


Narodený:            
19.júla. 1950 v Bratislave

 

Vzdelanie:          
1973 prom. psych. FF UK Bratislava
1977 PhDr. FF UK Bratislava
1985 CSc. (PhD) FF UK Bratislava
1990 doc. FF UK Bratislava
2001 prof. FF UK Bratislava

 

Iná kvalifikácia:  
1977 atestácia z klinickej psychológie ILF Bratislava
1980-1987 výcvik v skupinovej dynamickej psychoterapii
1995-1998 výcvik v procesorientovanej psychoterapii
1980- súdny znalec z odboru psychológia

 

Zamestnania:       
1971-1972 Psychologický ústav FF UK Bratislava
1973-1985 Psychiatrická klinika FN Bratislava
1985 – Katedra psychológie FF UK Bratislava
1991-1992 predseda AS FF UK Bratislava
1993-1999 vedúci Katedry psychológie FF UK

 

Členstvá a funkcie  v odb.,ved. spol .    
1973- člen Slovenskej psychologickej spoločnosti
1973 – člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
 1997 – člen Slovenskej komory psychológov
1990- 2014 člen výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
1990 – 2014 člen výboru Slovenskej psychoterapeutickej Spoločnosti (SPS)
2002-2006 predseda SPS

 

Iné profes.aktivity  
1993-2006 lektor a supervízor psychoter. výcvikov
1990 – člen redakčných rád : Slovenská a česká  Psychiatrie, Československá psychológie,  Alkohol a drogové závislosti, Psychoterapie,                               
2006-2012 člen Akreditačnej komisie MZ SR
2008 – člen Vedeckej rady FF UK
2006 - garant špecializačného vzdelávania v Certifikovanej činnosti psychoterapia
2012 - garant špecializačného vzdelávania v Klinickej psychológii
2014 - garant a konateľ Ústavu pre znaleckú činnosť v psychológii

                                                                       

Publikácie:           
Autor a spoluator vedeckých monografií, VŠ učebníc, článkov v odborných a vedeckých časopisov (pozri  Evipub UK)