Vytykáčová Simona

Meno a priezvisko: Simona Vytykáčová
Zaradenie: postgraduálna študentka
Odbor: klinická psychológia
Kontakt: vytykacova2@uniba.sk
Miestnosť: veža 
Konzultačné hodiny: veža/Glab, streda 14,10 - 15,40

Téma dizertačnej práce: Vulnerabilita na stres v súvislosti s dysreguláciou stresových systémov
Školiteľ dizeračnej práce: Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
 
Link na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Simona-Vytykacova-2
Link na ORCID profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8324-8981
Link na publikačnú činnosť: https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=vytyk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+simona&theme=EPC
 
Pracovné skúsenosti:
2017 - 2019 - DSS-Most - odborný asistent podporovaného bývania
2021 - súčastnosť - Centrum MEMORY - psychológ
 
Členstvo v odborných organizáciách:
International Society of Psychoneuroendocrinology
Slovak Reproducibility Network
 
Osobné odporúčanie, čo v psychológii sledovať:
https://www.slovakrn.org/
https://www.ispne.net/
https://www.journals.elsevier.com/psychoneuroendocrinology