Urukovičová Nina

Meno a priezvisko: Mgr. Nina Urukovičová
Zaradenie: postgraduálna študentka
Odbor: klinická psychológia
Kontakt: urukovicova1@uniba.sk
Miestnosť: 405
Konzultačné hodiny: Streda 12:30 - 14:00 (ZS 2021)
Téma dizertačnej práce: Job crafting ako regulátor pracovného stresu
Školiteľ dizeračnej práce: Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Link na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Nina-Urukovicova
Osobné odporúčanie, čo v psychológii sledovať:
eawop.org
siop.org