SKÚŠKOVÉ OBDOBIE V ONLINE REŽIME

V online režime budú aj štátne skúšky (obhajoby) a záverečné skúšky DPŠ. Verejné časti štátnych skúšok môže verejnosť sledovať cez živé prenosy.


10. 12. 2021 11.37 hod.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu bude skúškové obdobie prebiehať v online režime. Týka sa to aj štátnych skúšok (obhajob) a záverečných skúšok DPŠ. Bližšie informácie ku konkrétnym termínom štátnych a záverečných skúšok nájdete na webových stránkach dotknutých katedier.

Manuál pre štátne skúšky a záverečné skúške DP pre študentov

Všeobecné informácie:

Štátne skúšky

Záverečná skúška DPŠ

Verejný prenos zo štátnych a záverečných skúšok DPŠ

Vzhľadom na zabezpečenie prístupu verejnosti na štátne skúšky poskytuje fakulta v prípade dištančných štátnych skúšok živé prenosy. Tieto sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Návod na pripojenie a linky na prenosy