Aktuality

Cena Daniela Tupého 201520. 03. 2015

Dekan FiF UK vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Daniela Tupého v oblasti spoločensko-vednej, humanitnej, umeleckej a mediálnej tvorby.

Prednáška Romana Michalowského z Varšavskej univerzity17. 03. 2015

Prednáška Romana Michalowského z Varšavskej univerzity na Katedre slovenských dejín 17. marca o 16:00

Oprava auly Univerzity Komenského16. 03. 2015

26. 3 2015 v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí začína rekonštrukcia strechy auly.

Metódy filozofie16. 03. 2015

Katedra logiky a metodológie vied Vás srdečne pozýva na metodologický workshop

Lectiones magistrales o dobe bronzovej06. 03. 2015

Pozývame vás na marcovú prednášku z cyklu Lectiones magistrales

Nové knihy - 12. 3. 2015 (štvrtok)02. 03. 2015

Kniha Mikuláša Šoóša o študentskom hnutí na FiF UK a ďalších vysokých školách v rokoch 1968-1969.

Večer o metodológii vied – medicínsky výskum01. 03. 2015

Riešiteľský kolektív projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH) srdečne pozýva na ďalší z Večerov o metodológii vied.

Kurz latinského jazyka pre verejnosť09. 02. 2015

Katedra klasickej a semitskej filológie v letnom semestri 2014/2015 opäť otvára kurz latinského jazyka pre verejnosť

Nové knihy a výskumy (18.2.2015, 16:00 na G236)05. 02. 2015

Cyklus prezentuje nové monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali. Koná sa každý druhý týždeň v mesiaci v budove na Gondovej 2.