Výstava k 95. výročiu FIF UK na webe

V átriu hlavnej budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej bola v pondelok 24. októbra 2016 sprístupnená výstava o 95 rokoch histórie našej fakulty. Jednotlivé bannery výstavy ponúkajú stručné a prehľadné informácie o minulosti fakulty. Ich elektronické verzie si môžete pozrieť aj na webe. Príprava výstavy „Najvýznamnejšie udalosti v živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách“ tvorila súčasťou podujatí, ktorými sme si pripomenuli 95. výročie založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavy.

Výstavu pripravila Mgr. Mária Grófová  z Archívu Univerzity Komenského v spolupráci s prof. Pavlom Tišliarom a Dr. Ľubošom Kačírkom z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. Technickú spoluprácu zabezpečil doc. RNDr. Pavel Sůra, PhD. a grafické spracovanie Dorota Budziňáková.

Text i ilustrácie  (fotografie, faksimile dokumentov) ponúkajú pohľad na dejiny fakulty z viacerých perspektív či tém, pripomínajúcich fakty a udalosti, o ktorých toho zväčša veľa nevieme. Jednotlivé panely informujú o založení fakulty, o jej profesorskom zbore v 20. rokoch, o budovách, v ktorej fakulta sídlila, o insígniách FiF UK, ale aj o tom, čo sa dialo na fakulte v zlomových obdobiach našich moderných dejín (1939 – 1945, 50. roky, 1968, 1989).