Kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka pre verejnosť

Courses of Slovak language for foreigners

Momentálne neponúkame samostatné večerné alebo ranné kurzy pre verejnosť.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť iba na kurzy zabezpečované centrom SAS v rámci dennej výučby na fakulte. V prípade záujmu nás kontaktujte na: sas@fphil.uniba.sk.