Aktuality

Nové knihy a výskumy - Moderné cesty Slovenčiny do sveta17. 06. 2015

FiF UK v spolupráci so SAS Vás srdečne pozýva na prezentáciu Studia Academica Slovaca (SAS) centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Štyri špičkové tímy pôsobia na Filozofickej fakulte UK17. 06. 2015

Akreditačná komisia na svojom webe dňa 16. júla zverejnila 37 špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. 19 z týchto tímov pôsobí...

Metodologické problémy filozofie03. 06. 2015

Večer sa uskutoční v stredu 3. júna od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.

Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém20. 05. 2015

V stredu 20. mája s prezentáciou s názvom „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“ vystúpi JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a...

História v zajatí matematiky13. 05. 2015

V stredu 13. mája 2015 sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na riešení...

Nové knihy a výskumy - Latinská epigrafia13. 05. 2015

Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska

Jüdische Autorinnen und Autoren im nationalsozialistischen...07. 05. 2015

Ein vergessenes Kapitel der deutschsprachigen Literaturgeschichte

Prednáška o historicko-komparatívnej lingvistike arménčiny06. 05. 2015

Prednáška o historicko-komparatívnej lingvistike arménčiny - 6. 5. 2015 o 15,00

Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi...28. 04. 2015

Katedra všebecných dejín a Katedra slovenských dejín vás pozývajú na prednásku Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi východom a západom