Aktuality

Prihlasovanie na študentské mobility a stáže Erasmus+30. 11. 2015

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje začiatok prihlasovania na študentské mobility a stáže cez program Erasmus+.

LITERÁRNE KONTAKTY S MONIKOU KOMPANÍKOVOU A MICHALOM...30. 11. 2015

Už v stredu 2. 12. o 16,00 v miestnosti G 003 na Gondovej (prízemie).

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY: CUDZOSŤ - JAZYK - SPOLOČNOSŤ27. 11. 2015

Predstavenie novej monografie Katedry slovenského jazyka vo štvrtok 3. 12. 2015 o 16,00 v G140.

Diskusia o vzťahoch Číny s krajinamI strednej a východnej...26. 11. 2015

Inštitút ázijských štúdií / CENAA v spolupráci s Katedrou východoázijských štúdií FiF UK organizujú diskusiu vo štvrtok 3. 12. o 15,00 v miestnosti G 236 na...

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií...25. 11. 2015

26. - 27. novembra 2015 (štvrtok - piatok), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

STANOVISKO FIF UK K NÁVRHU METODIKY ROZPOČTU 25. 11. 2015

Stanovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok...

Vyhlásenie Akademického senátu FiF UK24. 11. 2015

Akademický senát prijal vyhlásenie k teroristickým útokom.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - STREDA 25. 11. O 16,00 v G23623. 11. 2015

Docent Jozef Bátora (Katedra politológie FiF UK) predstaví anglickú publikáciu o diplomatickej službe Európskej únie, ktorú spoluzostavil.

ODOVZDÁVANIE CENY DANIELA TUPÉHO 201517. 11. 2015

V piatok 20. novembra o 11,00 v miestnosti G236 na Gondovej

Workshop o metódach v práve17. 11. 2015

Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa uskutoční 4. workshop o metodológii vied, venovaný aplikáciám analytických metód v právnej teórii a praxi.