Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pohľady na súčasné Španielsko 313. 04. 2015

Španielska sekcia Katedry romanistiky FiFUK pre vás pripravila v poradí už tretie fórum Pohľady na súčasné Španielsko III

Školenie Web of Science v praxi23. 03. 2015

27. marca (piatok) o 13,00 v miestnosti N418

Cena Daniela Tupého 201520. 03. 2015

Dekan FiF UK vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Daniela Tupého v oblasti spoločensko-vednej, humanitnej, umeleckej a mediálnej tvorby.

Prednáška Romana Michalowského z Varšavskej univerzity17. 03. 2015

Prednáška Romana Michalowského z Varšavskej univerzity na Katedre slovenských dejín 17. marca o 16:00

Oprava auly Univerzity Komenského16. 03. 2015

26. 3 2015 v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí začína rekonštrukcia strechy auly.

Metódy filozofie16. 03. 2015

Katedra logiky a metodológie vied Vás srdečne pozýva na metodologický workshop

Lectiones magistrales o dobe bronzovej06. 03. 2015

Pozývame vás na marcovú prednášku z cyklu Lectiones magistrales

Nové knihy - 12. 3. 2015 (štvrtok)02. 03. 2015

Kniha Mikuláša Šoóša o študentskom hnutí na FiF UK a ďalších vysokých školách v rokoch 1968-1969.

Večer o metodológii vied – medicínsky výskum01. 03. 2015

Riešiteľský kolektív projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH) srdečne pozýva na ďalší z Večerov o metodológii vied.