Vydávanie dokladov

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii si tieto môžu prevziať na Oddelení vzdelávania RUK v čase určenom na vydávanie dokladov.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.