Prekladatelia z FiF UK získali Ceny Literárneho fondu

V pondelok 19. septembra 2022 udelil Literárny fond v Bratislave ceny a prémie za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu za rok 2021. Medzi ocenenými boli aj pedagógovia a prekladatelia z FiF UK a fakultné vydavateľstvo Stimul.

Cenu Jána Hollého za umelecký preklad získal prof. Ján Zambor, emeritný profesor Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, za antológiu Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora. Poctu Literárneho fondu získalo Vydavateľstvo Univerzity Komenského, ktoré túto publikáciu vydalo.

Cenu Mateja Bela za vedecký a odborný preklad získal dr. John Peter Butler Barrer z Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK za anglický preklad monografie Jána Botíka: Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Publikácia vyšla vo fakultnom vydavateľstve Stimul, ktoré za vydanie tohto diela získalo Poctu Literárneho fondu.

Predsedníčka poroty Ceny Mateja Bella prof. Jana Rakšányiová vo svojom príhovore pripomenula, že publikácia tohto typu je v iných štátoch bežná vec, zatiaľ čo na Slovensku až doposiaľ absentovala. V hodnotení vyzdvihla prácu prekladateľa: „V niektorých prípadoch musel dôkladne hľadať, aby sa dopracoval k názvom malých geografických lokalít alebo skupín, ktoré na prvý pohľad nemuseli mať v angličtine ekvivalent. Prekladateľ má skúsenosti s prekladom slovenských akademických textov do angličtiny a veľmi vhodne nahrádza štylistické vyjadrenia jednoduchou vetnou stavbou, príznačnou pre súčasné anglicky písané akademické texty.“

Oceneným srdečne blahoželáme!

Ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2021