Filozofická fakulta UK ako pamätné miesto novembra 1989

Filozofická fakulta UK i jej budova na Gondovej má bohatú históriu spätú s dôležitými udalosťami v našej krajine. Skutočnosť, že je pamätným miestom prevratných udalostí Novembra 1989 bude od dnes pripomínať pamätná tabuľa umiestnená vedľa vchodu do budovy z Gondovej ulice. Z knihy Filozofi v Novembri, ktorej zostavovateľom je prof. Valér Mikula, vyberáme niekoľko fotografií, ktoré dokumentujú udalosti Novembra 1989 odohrávajúce sa priamo v budove na Gondovej ulici alebo pred ňou.