Podateľňa a rozmnožovňa

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa/rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)


Kvetoslav Kuba
rozmnožovňa/podateľňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G17 (budova na Gondovej, prízemie)


Katarína Kubičková
rozmnožovňa/podateľňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón:
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)
* materská dovolenka


Tlač, kopírovanie, skenovanie