Sekretariát dekana a sekretariát prodekanov (SD) (SP)

Mgr. Lea Daňková
E-mail: fif.sduniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1127
Telefón: + 421 2 9013 2114
Miestnosť: G134 (budova na Gondovej, 1. poschodie)