Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02  Bratislava 1

Fakturačné údaje

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakultaIČO: 00397865
Gondova ulica 2DIČ: 2020845332
811 02  Bratislava 1IČ DPH: SK2020845332

Telefonický kontakt

Spojovateľ : +421 2 9013 1111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Kontakt pre médiá

Spracúvate tému do médií a potrebujete vyjadrenie odborníka alebo odborníčky z našej fakulty? Obráťte sa na nás a my Vám sprostredkujeme kontakt na tú správnu osobu.

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.