Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku

26. medzinárodné sympózium

Základné informácie

Dátum: 21.-24. októbra 2019

Organizátor: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Miesto konania: Modra - časť Harmónia (SR)  

Konferenčný poplatok: 50 EUR (25 EUR študenti a doktorandi)

Jazyk konferencie: slovenský, český, poľský, nemecký, anglický

Kontakt: EBAmodra2019gmail.com

Organizačný tím: Dr. Martin Bača, martin.bacauniba.sk
                                  prof. Jozef Bátora, jozef.batorauniba.sk
                                  Dr. Erika Makarová, erika.makarovauniba.sk

Call for papers

Prihláška

Program konferencie

Kniha abstraktov

Poster konferencie