Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

S učiteľmi na káve

S učiteľmi na káve

Na tomto mieste nájdete všetky informácie o odborno-metodických seminároch pre učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka S učiteľmi na káve.

S učiteľmi na káve - apríl

22. apríla sa uskutoční ďalší odborno-metodický seminár, tentokrát na tému Slovenčina ako druhý jazyk pre deti i dospelých. 

Prednášať budú: 

  • Mgr. Renáta Kamenárová, PhD. 
  • Mgr. Eva Španová, PhD. 

Viac informácií aj link na pripojenie nájdete tu